mandag 12. januar 2009

Et sannhetens ord fra David Wilkerson igjen :)

Enhver forandring som kommer må skje i oss, ikke i våre omstendigheter. Vi må være så overgitt til Jesus, at han blir alt for oss, vår eneste kilde til tilfredsstillelse.

Han kommer for å hente Sine!

  Men i de dager, etter denne trengsel, skal solen bli formørket og månen ikke gi sitt skinn. Stjernene skal falle ned fra himmelen, og himm...