onsdag 9. desember 2020

"be delivered"

 Maria og Josef har kommet seg til Betlehem. Mest sannsynlig hadde de fått skrevet seg inn, og plutselig er tiden inne, den tid folket har ventet på i hundrevis av år! Hun skal føde Guttebarnet, Kongen de har ventet på i lange tider. Og på engelsk står det; "the day came that she should be delivered".

Denne engelske oversettelsen opplever jeg som tosidig. Det første den sier er at Maria skal nå føde. Den andre er profetisk: ikke bare skal hun "be delivered" fra sin Sønn fra magen, men hennes Sønn skal også fri henne ut, sammen med alle de som tror på Hans navn (Jesus Kristus, Guds Sønn). Jesus kom for å "deliver" (utfri) oss ut av synden og inn i Guds rike. She should be delivered -- på to nivåer!

So it was, that while they were there, the days were completed for her to be delivered.

Luke 2:6 NKJV


tirsdag 8. desember 2020

Sår og skrammer, olje og vin

De dagene vi får sår og skrammer - så er Jesus der med olje og vin, for å rense og salve, plastre og helbrede oss.

 Han gikk bort til ham og forbandt sårene hans og helte olje og vin i dem. Og han løftet ham opp på sitt eget dyr og førte ham til et herberge og pleiet ham. (Lukas 10:34 NB)


Besøket rett etter fødselen


Maria har nettopp født Guttebarnet, og hun er utslitt etter fødselen, og alle som har født et barn vil vel kanskje ikke være så begeistret over å se så mange mennesker på akkurat samme dag kanskje..? De vil vel helst ønske å komme seg litt ovenpå igjen, få freshe seg opp med litt søvn, en dusj, litt sminke kanskje..? - før de tar imot storfamilien som ønsker å se det lille vidunderet som nettopp har ankommet livet..


Marias Sønn fikk besøk ikke lenge etter hun hadde født Jesus. Maria var udusjet, usminket, og sikkert både utslitt og trøtt.. Ansiktet bar preg av skrik og tårer. Og ikke nok med at det ble besøk, men de var fullstendig fremmede.. 


Ser du det for deg?

Se for deg at du er Maria et øyeblikk. Inn kommer det brasende helt fremmede folk som vil se Sønnen du nettopp har født, du blir helt overrumplet, men skjønner underveis at jo, selvsagt vil jo folk se Messias, og du skjønner at du må dele barnet ditt, Han er ikke bare din, du kan ikke bare holde Han for deg selv, inne i den lille familiesfæren.


Du føler deg skitten, sliten og trøtt, men når gavene legges frem til Jesus kvikner du litt til og innser at du er vitne til noe stort, til det engelen ga bud om ni måneder siden. Du er blitt utvalgt til å være vitne til Guds store plan og du har fått nåde hos Gud til å bære frem Guds Sønn. Hva er større enn det? 

.


Freden uten ende


"Så skal herreveldet være stort og freden uten ende.. " Det er starten, og det er "slutten" som aldri slutter. Starten fordi det var profetien.. Jesus blir sendt til jorden, for å opprette et evig rike. Dette er et herrevelde som er stort, og der freden er uten ende.


Tenk litt på det!


F R E D E N   U T E N    E N D E


WOW! En evig fredstid er å vente. Hos Gud og med Gud, og Gud med oss!


Nåde hos Gud

Det neste engelen sier til jomfruen Maria, etter han måtte si at hun ikke skulle frykte, (for hun ble jo vettskremt av å se en engel!) var at hun hadde funnet nåde hos Gud. 

Og engelen sa til henne: Frykt ikke, Maria! For du har funnet nåde hos Gud. (Lukas 1:30 NB)

Tenk å ha funnet nåde hos Gud - FØR Jesus kom og åpnet veien for oss til Gud! Gud fant Maria og hadde velbehag i henne og Josef.

Idag får vi også være en av de Gud har Sin velbehag i - gjennom Jesus Kristus. I Kristus har vi funnet nåde hos Gud. Nåden er i Jesus. Gjennom å tro på Jesus finner vi nåde hos Gud vi også.


N Å D E   H O S   G U D


Gud med henne

 3.des.

 Juleevangeliet: Engelen Gabriel ble sendt til jomfruen Maria, og det første engelen sier til henne er at Gud er med henne. 


Engelen kom inn til henne og sa: Vær hilset, du som har fått nåde! Herren er med deg, velsignet er du blant kvinner!

(Lukas 1:28 NB) 


Tenk på det! Gud er med henne. Og det er Han med hver som tar imot Hans Sønn Jesus Kristus.

Gud er med meg. Gud er med deg som tror.


Jesu navn Immanuel betyr nettopp det: Gud med oss.


Gud er med oss. Idag. Imorgen og til evig tid. Gud går med oss, Han er tilstede, Han leder oss, "leier lanke" og fører oss mens vi går med Han. Han går ved siden av oss, backer oss opp.


G U D  M E D  D E G


#bibelvers #ordet #bibelen #advent #jul #advent #juleevangeliet #gudmedoss #immanuel #engelengabriel #jomfrumaria

Jesus - født om natten

 2.des.

Jesus ble faktisk født om natten. Har du tenkt på det?

"Men det skjedde mens de var der, da kom tiden da hun skulle føde. Og hun fødte sin sønn, den førstefødte. Hun svøpte ham og la ham i en krybbe, fordi det ikke var rom for dem i herberget. Det var noen gjetere der på stedet som var ute på marken og holdt nattevakt over flokken sin."

Lukas 2:6‭-‬8 NB


Inn i vårt mørke, i dobbel forstand. Han kunne jo ha blitt født på dagtid. Men nei, Han ble født når alle sov, i mørket som omslutter natten, inn i mørket som har bredt seg over vår jord siden syndefallet. Og Han kom i det skjulte. I et menneskesmorsliv. I en mørk stall. I en fattigslig krybbe. I mørket om natten. 


Folk sover åndelig sett. Folk befinner seg i mørket. Og Jesus fødes på natta, for å bringe lys i mørket. For å redde oss ut av mørket.


"I ham var liv, og livet var menneskenes lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket tok ikke imot det." Johannes 1:4‭-‬5 NB


"det folket som satt i mørke, har sett et stort lys, og for dem som satt i dødens land og skygge - for dem er et lys opprunnet." Matteus 4:16 NB


"Det sanne lys, som opplyser hvert menneske, var i ferd med å komme til verden. Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, og verden kjente ham ikke. Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. Men alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. De er ikke født av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud. Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den en enbåren Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet." Johannes 1:9‭-‬14 NB


Inn i vårt mørke

1. Des. Da begynner nedtellingen mot Jesu fødsel. 🎼 "For vi venter på det lille barn, som i en krybbe lå"🎶


Rart å tenke på at Jesus, Guds Sønn, Ordet, Gud Selv - lå i et menneskes morsliv. Så skjør, så overlatt og overgitt til den onde menneskeslekt. Og tenk så spennende Gud vi har, som lot Sin Sønn bli født som menneske, inn i vår verden. Inn i vårt mørke. For å lyse opp vår jord. For å vise vei - for Han er Veien. For å gi oss Sannheten. Han Selv! Og for å gi oss liv i overflod - om vi tror på Han som vår Frelser, for Han er Livet.


Ha en nydelig adventstid. 

Løvetannen Der står den – vissen, men staselig nedsunket av himmelens dråper men som en fager krans av grå hår av erfaring av levd li...