onsdag 9. desember 2020

"be delivered"

 Maria og Josef har kommet seg til Betlehem. Mest sannsynlig hadde de fått skrevet seg inn, og plutselig er tiden inne, den tid folket har ventet på i hundrevis av år! Hun skal føde Guttebarnet, Kongen de har ventet på i lange tider. Og på engelsk står det; "the day came that she should be delivered".

Denne engelske oversettelsen opplever jeg som tosidig. Det første den sier er at Maria skal nå føde. Den andre er profetisk: ikke bare skal hun "be delivered" fra sin Sønn fra magen, men hennes Sønn skal også fri henne ut, sammen med alle de som tror på Hans navn (Jesus Kristus, Guds Sønn). Jesus kom for å "deliver" (utfri) oss ut av synden og inn i Guds rike. She should be delivered -- på to nivåer!

So it was, that while they were there, the days were completed for her to be delivered.

Luke 2:6 NKJV


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Han kommer for å hente Sine!

  Men i de dager, etter denne trengsel, skal solen bli formørket og månen ikke gi sitt skinn. Stjernene skal falle ned fra himmelen, og himm...