torsdag 3. juli 2014

Amazing Grace på norsk

Her er en versjon av Amazing Grace på norsk. 
 Amazing Grace

Kom, kom og hør et gledens ord,
for Gud Sitt lys har tent! 
Den blinde ser og slaven får
sin frihet, ufortjent. 

Guds nåde lyser angsten bort, 
og troen kommer inn
og varmer det som før var kaldt
av tvil og tankespinn. 

og derfor gir jeg Ham med mitt ja
og kaller Han min Far.
for Han vil gi meg evig liv
og alt Han er og har. 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Han kommer for å hente Sine!

  Men i de dager, etter denne trengsel, skal solen bli formørket og månen ikke gi sitt skinn. Stjernene skal falle ned fra himmelen, og himm...