søndag 20. desember 2009

Guds kjærlighetsbrev til deg og meg


Mitt Barn…
Du vet kanskje ikke hvem jeg er, men jeg vet alt om deg…Salme 139:1
Jeg vet når du sitter og når du står oppreist…Salme 139:2
Jeg er vel kjent med alt du er…Salme 139:3

Til og med hvert eneste hårstrå på ditt hode vet jeg om…Matteus 10:29-31 For du ble skapt i mitt bilde…1. Mosebok 1:27

I meg lever du og beveger deg og er til…Apostlenes gjerninger 17:28
For du er min slekt… Apostlenes gjerninger 17:28
Jeg kjente deg allerede fra før du ble unnfanget…Jeremia 1:4-5
Jeg bestemte deg da jeg planla skapelsen…Efeserne 1:11-12
Du var ikke en feiltagelse, for alle dine dager er skrevet opp i min bok…Salme 139:15-16
Jeg fastsatte den eksakte tiden for din fødsel og hvor du skulle bo… Ap.gj. 17:26
Du er skremmende og vidunderlig skapt…Salme 139:14
Jeg vevde deg sammen i din mors mage…Salme 139:13
Og jeg dro deg fram den dagen du ble født…Salme 71:6


Jeg har blitt fremstilt feil av dem som ikke kjenner meg…Johannes 8:41-44
Jeg er ikke langt borte fra deg eller sint, jeg er sann kjærlighet…
1 Johannes 4:16
Og det er mitt dypeste ønske å få gi deg min kjærlighet …1 Johannes 3:1 Rett og slett fordi du er mitt barn og jeg er din far…1 Johannes 3:1
Jeg tilbyr deg mer enn din jordiske far noen gang har kunnet tilby…
Matteus 7:11
For jeg er den perfekte far… Johannes 5:48
Hver god gave som du mottar kommer fra min hånd…Jakob 1:17
For jeg er din forsørger og den som møter alle dine behov…
Matteus 6:31-33
Min plan for din fremtid har alltid vært fylt med håp…Jeremia 29:11
Fordi jeg elsker deg med en evig kjærlighet…Jeremia 31:3
Mine tanker for deg er like talløse som sandkornene på stranden…
Salme 139:17-18
Og jeg fryder meg over deg med jubel…Sefanja 3:17
Jeg vil aldri slutte med å gjøre godt mot deg…Jeremia 32:40

For du er min verdifulle eiendom…2. Mosebok 19:5
Av hele mitt hjerte og hele min sjel ønsker jeg at du skal slå rot…
Jeremia 32:41
Og jeg vil vise deg store og vidunderlige ting…Jeremia 33:3

Dersom du søker meg av hele ditt hjerte, vil du finne meg…5. Mosebok 4:29 Ha din lyst i meg, og jeg vil gi deg alt ditt hjerte ønsker…Salme 37:4
For det er jeg som gir deg disse ønskene…Filipperne 2:13
Jeg er i stand til å gjøre mer for deg enn du kan klare å forstå…
Efeserne 3:20
For jeg er din største oppmuntrer…2 Tessaloniker 2:16-17
Jeg er også den Far som trøster deg under alle dine problemer…
2. korinterne 1:3-4
Når du har hjertesorg, er jeg nær deg…Salme 34:19

Som en hyrde bærer et lam, har jeg båret deg nær til mitt hjerte…
Jesaja 40:11
En dag vil jeg tørke vekk hver eneste tåre fra dine øyne…
Åpenbaringen 21:3-4
Og jeg vil ta vekk hver eneste smerte du har lidd her på jorden…Åp. 21:3-4 Jeg er din Far, og jeg elsker deg slik jeg elsker min sønn Jesus…
Johannes 17:23
For min kjærlighet for deg er forløst i Jesus…Johannes 17:26
Han er det nøyaktige bilde av min eksistens…Hebreerne 1:3
Han kom for å demonstrere at jeg er for deg, og ikke imot deg…
Romerne 8:31
Og for å fortelle deg at jeg ikke teller dine synder…2 Korinterne 5:18-19
Jesus døde slik at du og jeg kunne forsones…2 Korinterne 5:18-19
Hans død var det ultimate uttrykk for min kjærlighet til deg…
1 Johannes 4:10

Jeg ga opp det jeg elsket for å prøve å få din kjærlighet…Romerne 8:31-32 Dersom du mottar min sønn Jesus som gave, da mottar du meg…
1 Johannes 2:23
Og ingenting vil noen gang skille deg fra min kjærlighet igjen…
Romerne 8:38-39

Kom hjem og jeg vil holde det største selskapet himmelen
noen gang har sett …Lukas 15:7
Jeg har alltid vært Far, og vil alltid være Far…Efeserne 3:14-15
Mitt spørsmål er…Vil du være mitt barn?…Johannes 1:12-13
Jeg venter på deg…Luke 15:11-32

Kjærlig hilsen fra din himmelske Far, den allmektige Gud.


Løvetannen Der står den – vissen, men staselig nedsunket av himmelens dråper men som en fager krans av grå hår av erfaring av levd li...