søndag 4. september 2016

Mye forfølgelse i denne tid

"Mine kjære, tro ikke enhver ånd! Prøv åndene om de er av Gud! For det er gått mange falske profeter ut i verden." (1.Joh 4,1) (Les gjerne konteksten til alle bibelvers jeg skriver her.)

Idag er det dessverre mye rart blant de kristne, og desto viktigere er det å skjelne mellom hva som er av Gud og ikke, for det er vanvittig mye forfølgelse både der ute og her hjemme. For å kunne skjelne må man holde seg mye i Guds Ord, og man må granske skriftene og se om det stemmer. Idag er det veldig mange kristne ledere, forkynnere, representanter for ulike kristne bevegelser osv - som ikke leser Guds Ord, og som tar Ordet ut av sin kontekst og som forfører mennesker, uten at de er klar over det selv. De tror de følger Guds stemme og vilje, men de har selv blitt forført. 

"Men Ånden sier med klare ord at i kommende tider skal noen falle fra troen og holde seg til forførende ånder og demoners lærdommer. Det skjer ved hykleri av falske lærere, som er brennemerket i sin egen samvittighet." (1.Tim 4,1-2) 

Vi må derfor være "on alert", granske skriftene og skjelne hva som er av vår Gud, som er Ordens Gud og Fredens Gud. For det er MYE der ute som ikke er bibelsk kristendom, men en kristendom som etterligner og som forfører. 

"Forkynn Ordet! Vær rede i tide og utide. Overbevis, irettesett og trøst, med all tålmodighet og lære. For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de ta seg lærere i mengdevis, etter som det klør i øret på dem. De skal vende øret bort fra sannheten, og vende seg til eventyr. (2.Tim 4,2-3) 

Det beste er å kun holde seg til Bibelen i disse dager, siden det er fryktelig mye forførelse. Jeg vet at Lunde forlag her i Norge er det tryggeste forlaget å kjøpe bøker fra, for de er kritiske til hva de tar inn og hva de publiserer. Man kan vri og vende på ting til å passe med ens eget syn, eller med det man tenker er Bibelens syn, så det er en vanskelig tid vi befinner oss i. Men vi gjør lurt i å lese Bibelen og bli kjent med den, slik at vi kan bli bedre på å skjelne. 

Matt 7, 15 - 27"Men vokt eder for de falske profeter, som kommer til eder i fåreklær, men innvortes er glupende ulver! 16 Av deres frukter skal I kjenne dem; kan en vel sanke vindruer av tornebusker eller fiken av tistler? 17 Således bærer hvert godt tre gode frukter, men det dårlige tre bærer onde frukter. 18 Et godt tre kan ikke bære onde frukter, og et dårlig tre kan ikke bære gode frukter. 19Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hugget ned og kastet på ilden. 20Derfor skal I kjenne dem av deres frukter. 21 Ikke enhver som sier til mig: Herre! Herre! skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør min himmelske Faders vilje. 22 Mange skal si til mig på hin dag: Herre! Herre! har vi ikke talt profetisk ved ditt navn, og utdrevet onde ånder ved ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger ved ditt navn? 23 Og da skal jeg vidne for dem: Jeg har aldri kjent eder; vik bort fra mig, I som gjorde urett! 24 Derfor, hver den som hører disse mine ord og gjør efter dem, han blir lik en forstandig mann, som bygget sitt hus på fjell; 25 og skyllregnet falt, og flommen kom, og vindene blåste og slo imot dette hus, men det falt ikke; for det var grunnlagt på fjell. 26 Og hver den som hører disse mine ord og ikke gjør efter dem, han blir lik en uforstandig mann, som bygget sitt hus på sand; 27 og skyllregnet falt, og flommen kom, og vindene blåste og slo imot dette hus, og det falt, og dets fall var stort!" 

Her er noen linker til sunne, bibelske apologetiske sider: https://carm.org/apologeticshttps://answersingenesis.orghttp://www.apologeticsindex.org

Her kan dere søke på ting og få sunn, bibelsk kunnskap og rettledning. Anbefaler å sette dere litt inn i apologetikkens verden på disse linkene når dere har krefter og anledning til det. :)

Et rett kristenliv, fra Jesu munn. Matt kap. 4 og 5

1) Omvend dere (4,17) 
2) Følg Meg (Jesus) (4,19)

 Matt 5,1-12:
3) Vær fattig i ånden = vær avhengig av Gud, ikke stol på deg selv.
4) Sør over synd, hos deg selv og hos andre, og sørg over de som ikek er frelst. Vit at vi sørger her på jorden, og skal bli trøstet i Himmelen, mens de ikke-troende har ikke engang smakt på hva sorg og lidelse er her nede på jorden. Vi sørger nå, de skal sørge da!
5) Vi skal være ydmyke – som betyr mild og omsorgsfull.
6) Vi skal hungre og tørste etter rettferdighet, som er å ha et ønske om å se rettferdighet skje, i våre egne og andres liv. Det er å ønske å se praktisk hellighet i Menigheten ( som er alle troende på jorden), og ønske om å se ærlighet og integritet.
7) Være aktiv i omsorg og barmhjertighet, både overfor fiender og mot alle som trenger hjelp.
8) Ha rene motiver, et rent hjerte, hellige tanker og en ren samvittighet.
9) Være aktiv i å skape fred.
10) Ikke stå tilbake i noe for å skape rettferdighet – uansett utfall.
11) Vi er velsignet hvis vi blir hånet, baktalt og forfulgt for JESU SKYLD!
12) Vi skal fryde oss og juble i glede hvis vi blir forfulgt for Jesu skuld – for da får vi del i det profetene før oss har gjennomgått, og dette gir en spesiell ære i Himmelen


13) Vi er jordens salt: vi skal hindre korrupsjon, vi skal skape tørst og få frem smaken (på Gud) (5,13)
14) Vi er verdens lys: vi er Jesu lys-refleksjoner og dette skal vi ikke holde for oss selv.


søndag 6. mars 2016

Forkynn evangeliet, om de lytter eller ei


Del det gode budskap, og spis av Guds Ord

Esekiel 2 og 3 i ”The Message, Remix”

Det er to interessante ting som jeg plukker opp i disse kapitlene. Det første er at Gud gjentatte ganger ber Esekiel om å forkynne/tale/snakke til Israelsfolket, uansett om de vil høre på eller ikke.  Det er altså ikke Esekiels ansvar å få dem til å lytte og høre etter. Gud advarer derimot Esekiel om at de ikke vil komme til å høre på han, for de hører jo ikke engang på Gud. Gud kaller israelittene en gjeng med rebeller. Men oppfordrer Esekiel videre til å ikke være redd dem.

Speak your piece, wheter they listen or not.

Jeg føler meg inspirert av denne setningen. Inspirert til å forkynne evangeliet, for plutselig slipper jeg å tenke på om de tar imot budskapet eller ikke. Det er jo ikke mitt ansvar om de lytter eller ei. Mitt ansvar er å være tro mot Herren, tro mot evangeliet, og forkynne det på de måter Herren ber meg om, om det er gjennom ord, kunst eller gjerninger. Og så overlate resten til dem og Herren.

From then on it’s up to them. They can listen or not listen, whichever they like.

Det andre er at Gud gir Esekiel en bokrull han må spise.
Get all these words that I’m giving you inside you. Listen to them obediently. Make them your own.

Guds Ord, Bibelen – vi skal spise Guds ord og la dem fylle oss opp som et fullt måltid.
Eat this book that I am giving you. Make a full meal of it!

Guds ord er et måltid vi skal spise, og det vil smake som honning, sier Esekiel. Få dem på innsiden, fyll deg skikkelig opp av Guds Ord. Lytt til dem og vær lydig mot Hans Ord. Gjør dem til dine egne!

I dag virker det som om det næringsrike måltidet Guds Ord blir byttet ut med junkfood skrevet av folk som påstår og mener at de kjenner Gud og Hans rike, og mange av de gjør jo det, mens andre ikke egentlig gjør det. I cellegrupper jeg har vært med i har det alltid vært ønsker om å følge en bok, som snakker om det Guds sier i Sitt Ord. Og jeg lurer alltid på hvorfor?! Hvorfor skal vi gå til det nest beste i stedet for det beste? Hvorfor stole mer på det kristne sier om kristne ting, fremfor å la oss la Den Hellige Ånd få veilede oss i Guds Ord?

Jeg lengter etter å spise av Guds Ord sammen med søsken i troen. Men uansett hvor jeg vender meg, så er ikke det prioritert noe sted. Ser dere ikke at vi drives vekk fra Guds Ord, i en nesten usynlig prosess? Fra talerstolen har jeg hørt flere ganger at de unnskylder seg for at de nå skal lese fra Bibelen, spesielt hvis det er flere enn to-tre bibelvers, at de bare må bære over med dem. Jeg får sjokk når jeg hører slike uttalelser. Og jeg blir veldig lei meg.

Det er Guds Ord som har kraft. Det er Guds Ord som skaper endring.

For Guds ord er levende og kraftig og skarpere enn noe tveegget sverd og trenger igjennom, inntil det kløver sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd. (Hebr 4,12, 1930 oversettelsen.)

Så la oss, som Esekiel får beskjed om; spise av den honningsøte Guds Ord og la det fylles opp som et godt måltid hver eneste dag, slik at vi kjenner Guds Ord inn og ut, er lydige til Herrens Ord og gjør det til vårt eget.

Og la oss være frimodige til å dele det gode budskap når anledningene byr seg, vel vitende om at vi ikke trenger å ta på oss ansvaret og byrden med at de må ta imot, lytte og forstå. Vårt ansvar er å dele det vi har fått. Og overlate resten til den enkelte og Gud.

søndag 3. januar 2016

Give thanks

And on the night He was  
betrayed
He broke bread and lifted it up and 
gave thanks

If Jesus can give thanks  
I N  T H A T 

I can give thanks in
 everything

Ann Voskamp

Disse ordene fra Ann Voskamp har vært med meg den siste uken. Hun "nailer" det virkelig. Digger det. Takknemlighet er en sjelden gave - som er som såpestykket som glipper ut av hendene så fort man tror man har fått tak på det. Men det hindrer meg ikke i å fortsette å søke etter det.

Takknemlighet er døren inn til glede, vinduet inn til livet, huset som rommer fred.

Når Jesus, som visste hvilken dag det var, som visste hvem som skulle forråde Han, som visste hva som lå foran Han, Han som ba "Ikke som Jeg vil, skje Din vilje, Gud Fader" rett før Han ble forrådt med et kyss fra en såkalt venn - når Han kunne løfte brødet og si takk - ja, da har vi all verdens grunn til å kunne takke i enhver situasjon vi møter.

Jesus ble forrådt. Han mistet venner. Han mistet all støtte. Han følte Gud hadde forlatt Ham. Han hadde gitt avkall på uforgjengeligheten bare Gud har, og ble et menneske - med kjøtt, blod og hud, og vil for alltid ha den menneskelige kroppen, selv om den er blitt uforgjengelig. Gud ble menneske, og Han sa takk. He gave thanks.


Bibelen oppfordrer oss til å takke i alle omstendigheter. Og glede oss alltid. De to henger sammen. Hvis man finner noe å være takknemlig for i enhver omstendighet, kan man også være glad for dette, og dermed glede seg. Dette er ingen enkel øvelse, men vel verdt øvelse. Ann Voskamp har en historie å fortelle på dette, gjennom boken: 1000 gifts. Jeg har lest den. Og jeg holder på med gaveversjonen av 1000 gifts. Hun opplevde å gå fra depresjon til glede ved å telle tusen gaver. Og hun kan se gaven i solstråler som treffer benken der hun lager mat. (Nei, jeg får ikke betalt for å reklamere ;) ) Takknemlighet 
er døren inn til glede
vinduer inn til livet
huset som rommer fred 

Trine Kvalnes

Løvetannen Der står den – vissen, men staselig nedsunket av himmelens dråper men som en fager krans av grå hår av erfaring av levd li...