søndag 4. september 2016

Mye forfølgelse i denne tid

"Mine kjære, tro ikke enhver ånd! Prøv åndene om de er av Gud! For det er gått mange falske profeter ut i verden." (1.Joh 4,1) (Les gjerne konteksten til alle bibelvers jeg skriver her.)

Idag er det dessverre mye rart blant de kristne, og desto viktigere er det å skjelne mellom hva som er av Gud og ikke, for det er vanvittig mye forfølgelse både der ute og her hjemme. For å kunne skjelne må man holde seg mye i Guds Ord, og man må granske skriftene og se om det stemmer. Idag er det veldig mange kristne ledere, forkynnere, representanter for ulike kristne bevegelser osv - som ikke leser Guds Ord, og som tar Ordet ut av sin kontekst og som forfører mennesker, uten at de er klar over det selv. De tror de følger Guds stemme og vilje, men de har selv blitt forført. 

"Men Ånden sier med klare ord at i kommende tider skal noen falle fra troen og holde seg til forførende ånder og demoners lærdommer. Det skjer ved hykleri av falske lærere, som er brennemerket i sin egen samvittighet." (1.Tim 4,1-2) 

Vi må derfor være "on alert", granske skriftene og skjelne hva som er av vår Gud, som er Ordens Gud og Fredens Gud. For det er MYE der ute som ikke er bibelsk kristendom, men en kristendom som etterligner og som forfører. 

"Forkynn Ordet! Vær rede i tide og utide. Overbevis, irettesett og trøst, med all tålmodighet og lære. For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de ta seg lærere i mengdevis, etter som det klør i øret på dem. De skal vende øret bort fra sannheten, og vende seg til eventyr. (2.Tim 4,2-3) 

Det beste er å kun holde seg til Bibelen i disse dager, siden det er fryktelig mye forførelse. Jeg vet at Lunde forlag her i Norge er det tryggeste forlaget å kjøpe bøker fra, for de er kritiske til hva de tar inn og hva de publiserer. Man kan vri og vende på ting til å passe med ens eget syn, eller med det man tenker er Bibelens syn, så det er en vanskelig tid vi befinner oss i. Men vi gjør lurt i å lese Bibelen og bli kjent med den, slik at vi kan bli bedre på å skjelne. 

Matt 7, 15 - 27"Men vokt eder for de falske profeter, som kommer til eder i fåreklær, men innvortes er glupende ulver! 16 Av deres frukter skal I kjenne dem; kan en vel sanke vindruer av tornebusker eller fiken av tistler? 17 Således bærer hvert godt tre gode frukter, men det dårlige tre bærer onde frukter. 18 Et godt tre kan ikke bære onde frukter, og et dårlig tre kan ikke bære gode frukter. 19Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hugget ned og kastet på ilden. 20Derfor skal I kjenne dem av deres frukter. 21 Ikke enhver som sier til mig: Herre! Herre! skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør min himmelske Faders vilje. 22 Mange skal si til mig på hin dag: Herre! Herre! har vi ikke talt profetisk ved ditt navn, og utdrevet onde ånder ved ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger ved ditt navn? 23 Og da skal jeg vidne for dem: Jeg har aldri kjent eder; vik bort fra mig, I som gjorde urett! 24 Derfor, hver den som hører disse mine ord og gjør efter dem, han blir lik en forstandig mann, som bygget sitt hus på fjell; 25 og skyllregnet falt, og flommen kom, og vindene blåste og slo imot dette hus, men det falt ikke; for det var grunnlagt på fjell. 26 Og hver den som hører disse mine ord og ikke gjør efter dem, han blir lik en uforstandig mann, som bygget sitt hus på sand; 27 og skyllregnet falt, og flommen kom, og vindene blåste og slo imot dette hus, og det falt, og dets fall var stort!" 

Her er noen linker til sunne, bibelske apologetiske sider: https://carm.org/apologeticshttps://answersingenesis.orghttp://www.apologeticsindex.org

Her kan dere søke på ting og få sunn, bibelsk kunnskap og rettledning. Anbefaler å sette dere litt inn i apologetikkens verden på disse linkene når dere har krefter og anledning til det. :)

Et rett kristenliv, fra Jesu munn. Matt kap. 4 og 5

1) Omvend dere (4,17) 
2) Følg Meg (Jesus) (4,19)

 Matt 5,1-12:
3) Vær fattig i ånden = vær avhengig av Gud, ikke stol på deg selv.
4) Sør over synd, hos deg selv og hos andre, og sørg over de som ikek er frelst. Vit at vi sørger her på jorden, og skal bli trøstet i Himmelen, mens de ikke-troende har ikke engang smakt på hva sorg og lidelse er her nede på jorden. Vi sørger nå, de skal sørge da!
5) Vi skal være ydmyke – som betyr mild og omsorgsfull.
6) Vi skal hungre og tørste etter rettferdighet, som er å ha et ønske om å se rettferdighet skje, i våre egne og andres liv. Det er å ønske å se praktisk hellighet i Menigheten ( som er alle troende på jorden), og ønske om å se ærlighet og integritet.
7) Være aktiv i omsorg og barmhjertighet, både overfor fiender og mot alle som trenger hjelp.
8) Ha rene motiver, et rent hjerte, hellige tanker og en ren samvittighet.
9) Være aktiv i å skape fred.
10) Ikke stå tilbake i noe for å skape rettferdighet – uansett utfall.
11) Vi er velsignet hvis vi blir hånet, baktalt og forfulgt for JESU SKYLD!
12) Vi skal fryde oss og juble i glede hvis vi blir forfulgt for Jesu skuld – for da får vi del i det profetene før oss har gjennomgått, og dette gir en spesiell ære i Himmelen


13) Vi er jordens salt: vi skal hindre korrupsjon, vi skal skape tørst og få frem smaken (på Gud) (5,13)
14) Vi er verdens lys: vi er Jesu lys-refleksjoner og dette skal vi ikke holde for oss selv.


Løvetannen Der står den – vissen, men staselig nedsunket av himmelens dråper men som en fager krans av grå hår av erfaring av levd li...