søndag 8. juni 2014

For min neste


..og ikke være til behag for oss selv.. 
Hver av oss skal være til behag for nesten, 
til hans beste, for det fører til oppbyggelse.
Rom 15,1b-2For min neste

For min neste
til hans og hennes beste
være raus
applaudere

For min neste
legge vinn på å gjeste
åpne dører
dekke bord

Fokusere på min neste
til hans og hennes beste
trøste
bygge opp

Sammen med min neste  
skal vi verdig feste
skape trivsel
tilby, behage

For min neste
stå til tjeneste
avkall på egen komfort
gi, tilfredsstille

For min neste
behagelig i det meste
skape velvære
gjøre godt

For min neste
til hans og hennes beste
være raus
applaudereTrine Kvalnes 08.06.14

Han kommer for å hente Sine!

  Men i de dager, etter denne trengsel, skal solen bli formørket og månen ikke gi sitt skinn. Stjernene skal falle ned fra himmelen, og himm...