mandag 10. august 2020

Hvis vi adlyder Guds Ord viser vi Gud vår kjærlighet

"We owe God our all; our everything should belong to Him, including our love, which is shown through obedience."

 (Sitat fra en leseplan i Youversion, av Toni L. Wortherly, Esq)


Den som har mine bud og holder fast på dem, han er den som elsker meg. Og den som elsker meg, skal bli elsket av min Far. Og jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham. (Joh 14,21) 

 

Vi viser Gud at vi elsker Han når vi adlyder Hans Ord/bud. For hvis vi ikke elsker Han vil vi ikke bry oss om Hans Ord, Hans bud, Hans lov. Men når vi bryr oss om de, og gjør etter dem, viser vi samtidig at vi elsker Gud. Bare de som har DHÅ kan lyde Guds Ord og elske Ham. 


     Er du en kristen som ikke adlyder Guds Ord? Da blir vel spørsmålet; er det fordi du ikke elsker Gud? Og hvis du ikke elsker Gud; er du da kjent av Ham, eller blir du en av de Jesus ikke vedkjenner Seg ved livets slutt? 


Mange skal si til meg på den dagen: Herre, Herre! har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? 1Kor 13:2.Men da skal jeg åpent si til dem: Jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg, dere som gjorde mot loven! (Matt 7, 22.23)


Guds Ord er den smale sti, den trange port, og få er de som finner den. Guds Ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd, det regner igjennom helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd. (Matt 7, 13-14 og Her 4,12) 


I dagens samfunn er det vanskelig å ikke være forvirret. Er de bibelske sannhetene blitt gammeldagse? Eller var det skrevet i en så annerledes kultur og i en så annerledes tid at vi i dag må se bort fra deler av den? 


     Tenker du sånn har du sluttet å tro på Guds allmakt. For Gud beskytter Sitt Ord, og Han står bak Bibelen, selv gjennom oversettelser til de ulike språk og gjennom alle tider. (Bare vær obs på at de som er kalt parafraser ikke er selve Bibelen! F.eks. tror mange i dag at The Message, av Eugene H. Peterson er en Bibel. Det er det ikke. Det er Petersons egne ord og tolkninger til dagens amerikanske uttrykk!) Gud er stor nok til å bevare Sitt Ord, og Han har latt Sin Ånd skrive Bibelen gjennom de mennesker som skrev den, slik at den kunne stå gyldig til evig tid. Summen av Ditt ord er Sannhet, leser vi i Salme 119, 160. 


      Mange kristne har sluttet å studere Bibelen etter svar. De vender seg til menneskers visdom, gjerne i det påskudd av at "Gud har jo åpenbart ting gjennom mennesker". Men ved å overlate bibellesing til forkynnere og "fanatikere" blir man en glemsom hører, mens vi må være ordets gjørere. (Jak 1,22)


   Du ber, men får ikke. Fordi Gud har aldri ment at vi skal be og sette oss ned og forvente å få det servert på sølvfat. "Gi oss i dag vårt daglige brød" - betyr ikke at vi setter oss under et tre og venter på at Gud skal gi oss det. Det står nemlig i Guds Ord at den som ikke jobber, heller ikke skal spise. Vi skal be, og legge våre behov i Guds hender, og så "gå ut i all verden", og tjene til livets opphold, være vitner for Jesus, være lys og salt, og dermed "forkynne evangeliet". 


Er du en kristen som bærer dårlig eller god frukt? For vi skal kjenne dem på deres frukter, står det i Matt 7. Mange kan ha ytre gjerninger, som de som drev ut onde ånder i Jesu navn, de som gjorde kraftige gjerninger i Jesu navn og som profeterte i Hans navn, og likevel ikke var kjent av Jesus. Ytre gjerninger er ikke frukter av å kjenne Jesus og være kjent av Han. Fruktene er at vi hører Guds Ord og gjør etter dem, at vi adlyder vår Himmelske Fars vilje. Fruktene kommer ved at vi har DHÅ boende i våre hjerter, og skaper rettferdighetens gode frukter i oss; kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, ydmykhet og avholdenhet. 


Kanskje du ikke forstår Guds Ord og derfor ikke er lydig mot den? Kanskje du ikke ser hva den sier..? Da må du rett og slett ta deg tiden til å lese i den, studere den og finne svar på de tingene du lurer på eller har problemer med, og begynne å gjøre etter det som står der. 


For det står f.eks at vi skal fornekte oss selv. I dagens psykologiske samfunn hvor alt er snudd rundt på hodet og blitt så indoktrinert i oss er det vanskelig å se at vi gjør feil når vi fokuserer på at vi skal bli legt fra fortidens sår, når vi tenker at vi må få bedre selvtillit eller en god selvfølelse. Det er vanskelig å se at løsningen og svaret er å glemme oss selv, og flytte fokuset på Gud. For er ikke det å stikke hodet i sanden og håpe på at det vonde går over av seg selv? Er ikke det å ignorere eller undertrykke følelser og smerter, og vil ikke det da bare komme opp igjen i en mye verre tilstand senere? 


Svaret er at Bibelens vei er den smale og trange og få er de som finner den. Få er de som vil vandre på den veien. Du vil heller føle på sine følelser, finne ut av hvorfor du er blitt som du har blitt, og fokusere på å bli bedre, bli friskere, bli sunn, bli legt og helbredet fra gamle sår. Forstå deg selv, finne ut av hvordan du kan få det bedre. Og så ser du ikke at du hele veien har fokuset på deg selv. Det motsatte av hva Bibelen lærer oss vi skal gjøre! 


Hvis du tror at du finner svarene i menneskers lære vil du drifte avsted utenfor Guds vilje. Hans vilje er nemlig bare å finne i Guds fullkomne uforfalskede Ord. Men her finner vi til gjengjeld også alt vi trenger å vite, indirekte og direkte. Vi må ha kjærlighet til sannheten, og da vil vi også oppdage Sannheten, i Guds Ord; for den som ber, den får, den som leter, den finner. (Matt 7,7) 


 


Løvetannen Der står den – vissen, men staselig nedsunket av himmelens dråper men som en fager krans av grå hår av erfaring av levd li...