fredag 21. juni 2013

Høysangen 1 (fortsettelse)Sort er jeg, men yndig,
dere Jerusalems døtre,
som Kedars telter,
som Salomos telttepper.
Se ikke på meg, fordi jeg er så sort,
fordi solen har brent meg!

Min mors sønner ble vrede på meg,
de satte meg til å vokte vingårdene;
min egen vingård har jeg ikke voktet.

Si meg, du som min sjel elsker:
Hvor vokter du hjorden?
Hvor lar du den hvile om middagen?
For hvorfor skal jeg være lik en kvinne
Som går tilsløret ved dine stallbrødres hjorder?


Jeg tenker at dette avsnittet handler om å bli frelst. Hun har sett synden og skammer seg. (sort er jeg, se ikke på meg fordi jeg er så sort..) Hun forteller om at hun har ikke fått voktet sin egen eiendom, sine egne grenser, (synden i kjødet) men har blitt satt til å vokte andres eiendommer; tatt ansvar for andre, og derigjennom blitt brent (såret, skadet, syndig). Så nå strekker hun seg ut til Hyrden og spør Han hvor Hans flokker får hvile. Hun innser at det er Hyrden hennes sjel elsker. Hun ønsker at Hyrden skal fjerne sløret hun går med, så hun kan finne hvile sammen 
med andre av Guds barn der Han er Beskytteren, vokteren og Hyrden. 

mandag 17. juni 2013

Guds kjærlighet til oss, Høysangen 1

Høysangen 1

Han kysser meg med kyss av Sin munn! 
For Din kjærlighet er bedre enn vin. 
Liflig er duften av Dine salver,
Ditt navn er en utgytt salve;
derfor elsker jomfruene Deg. 

Dra meg! Vi vil løpe etter Deg.
Kongen har ført meg inn i Sine kammer;
vi vil fryde og glede oss i Deg,
vi vil prise Din kjærlighet mer enn vin;
oppriktig elsker de Deg. 


Hva jeg fikk ut av det: 


Han kysser meg med kyss av Sin munn! 
Gud kysser oss på panna, på kinnet. Han er en elskende Far. Jesus, vår Bror kysser oss også på panna og på vårt kinn. Han er en elskende Bror. De er glad i oss, de er ømme i Sin omtanke og omsorg. 

For Din kjærlighet er bedre enn vin. 
Guds kjærlighet er fantastisk! Overveldende vakker, 
og bedre enn den beste drikke og den beste mat. Den overgår alt! 

Herlig er duften av Dine salver,
Når jeg går tur i skogen kommer det noen ganger joggere forbi meg som avgir en duft som om de nettopp har vært i dusjen og vasket seg med den skjønneste duftsåpe, eller at de har smurt seg med en fantastisk hudkrem som dufter lang vei. Kanskje duften er tøymykner? Eller parfymererer dem seg før de løper? (Dette gjelder både menn og kvinner) De avgir i alle fall en velværeduft i det du løper forbi meg. Dette synes jeg er merkelig. Hvorfor lukter de godt når de trener? Man tenker jo gjerne at de da vil stinke svette. Men noen av disse avgir en herlig duft etter seg. Dette tenker jeg på når jeg leser dette i Høysangen. Når Gud går forbi, eller Gud gjør noe i våre liv, så avgir Han en herlig duft. Salven som dufter er velsignelser. Salver som helbreder, renser, øker velvære, mildner og gir liv. 

Det står også i 2.Kor 2,15-16: For vi er Kristi vellukt blant dem som blir frelst,
 og blant dem som går fortapt. For dem som går fortapt, er vi dødens duft som fører til død. 
Og for dem som blir frelst, er vi livets duft som fører til liv. 

Herlig er duften av Dine salver; herlig er duften av Guds velsignelser som fører til liv! 

Ditt navn er en utgytt salve;
Jesu navn, Emmanuel, Kristus, Messias, er en salve som velsigner. Den er utgytt for oss. Jesus ga Sitt Eget liv, Hans blod ble utgytt på korset på Golgata. Hans navn er utgytt som en salve. Det er en velsignelse utgytt for oss. Hans navn bærer stor velsignelse. 

derfor elsker jomfruene Deg. 
Jomfruene er Jesu brud; Menigheten; alt Guds folk gjennom alle tider og alle plasser. Det står "derfor"; som peker på det som allerede er skrevet; fordi Gud kysser oss - elsker oss så inderlig og ømt og omsorgsfullt, og fordi Han velsigner oss med alle slags gode velsignelser (all åndelige velsignelser i Himmelen - Ef 1) og fordi Jesu navn har blitt utgytt for oss - elsker Menigheten Han! 

Dra meg! Vi vil løpe etter Deg.
Jesus må dra i oss - før vi kan løpe etter Han. 
Det er den eneste måten vi kan komme til å ønske å løpe etter Han. 
Det er Han som først gjør noe! Han drar, Han kaller, Han frelser. 
Og så blir Hans liv vårt, og vi følger Han. 

Kongen har ført meg inn i Sine kammer;
Gud har ført oss hjem til Ham. Vi er i Kristus, Kristus er i oss. Han har gitt oss en evig arv - et evig liv, et evig hjem i Himmelen. Han har ført oss hjem til Seg; til Sine rom av kjørlighet, glede og fred. 

vi vil fryde og glede oss i Deg,
Gud, Kongen, har ført oss hjem til evig liv i et evig hjem hos Han 
- og pga. det fryder og gleder vi oss i Han. 

vi vil prise Din kjærlighet mer enn vin;
Guds kjærlighet er mer verdt å prise enn noe annet; verken noen drikke eller mat eller materielle ting eller annet burde få mer pris enn Guds kjærlighet. For Guds kjærlighet er bedre enn noe som helst! Mer enn det beste jeg kan tenke meg, mer enn det beste jeg vet. Jeg tror forfatteren av Høysangen elsket vin.  Det var nok det aller beste han visste, siden han flere ganger sammenligner med vin; men ingen vin i verden kan sammenligne seg med Guds kjærlighet. To ganger skriver han dette i dette korte avsnittet. 

oppriktig elsker de Deg.
Og ved Sine kyss, ved Sin kjærlighet som er bedre enn det beste vi vet om, ved velsignelser, ved å bli dratt på og kalt av Gud, og ved å få et evig hjem i Himmelen - elsker vi Gud oppriktig, med våre hjerter. Når vi forstår hva det er vi har i Kristus, når vi forstår hvor elsket vi er av Gud, vår Far, så elsker vi Han oppriktig. Og elsker vi Han oppriktig, flyter Hans kjærlighet over til våre medmennesker. 


Løvetannen Der står den – vissen, men staselig nedsunket av himmelens dråper men som en fager krans av grå hår av erfaring av levd li...