torsdag 23. september 2010

Det å elske betyr alltid å være sårbar ... Hvis du vil være sikker på å ikke bli såret, må du ikke gi hjertet ditt til noen, ikke en gang til et dyr. Pakk det forsiktig inn i noen hobbyer og en smule luksus. Unngå alle floker. Legg hjertet trygt ned i egenkjærlighetens kiste. Men i den kisten -trygg, mørk, ubevegelig og uten luft - vil det forandre seg. Det blir ikke såret - det blir uknuselig, ugjennomtrengelig og ugjenopprettelig ... Det eneste stedet utenom himmelen hvor du kan være fullstendig beskyttet mot kjærlighetens farer, er helvete.

C.S. Lewis "The four Loves"
The ten commandments aren't commandments,
it's promises.
You shault not commit adeltery,
you shault not steel, lie, kill...
(Wayne Jacobsen)
For His plan was not to satisfy some need in Himself
at His Son's expence,
but rather to satisfy a need in us
at His own expence.
(Wayne Jacobsen)

torsdag 9. september 2010

Herre
Jesus Kristus,
Du står her foran meg
Du er også bak meg,
Du er på min høyre side,
Du er på min venstre side,
Du er over meg,
Du er under meg,
Du omgir meg på alle sider,
Du bor i mitt hjerte,
Du gjennomtrenger meg helt,
Herre Jesus!mandag 6. september 2010

We think conformity to God's way will lead us closer to Him, when the opposite is true. Our intimate relationship with Him is what will transform us.

-Wayne Jacobsen

fredag 3. september 2010

Det er ingen som kan spre så mye mørke, som de som har sett lyset.

(Om sekterisme)

Han kommer for å hente Sine!

  Men i de dager, etter denne trengsel, skal solen bli formørket og månen ikke gi sitt skinn. Stjernene skal falle ned fra himmelen, og himm...