onsdag 16. februar 2011

Gud har sørget for oss


Gud skapte verden, jorden, dyrene og menneskene. Og Han skapte alt med systemer til å takle det det var ment til. Menneskene ble utstyrt med det mennesket trengte for å eksistere, overleve og leve. Han har sørget for at vi har det vi trenger, at vi er selvstendige mennesker som skal klare oss i dette livet, i denne verden, på denne jorden.

”Vi er rustet til å tåle, og takle tap fra naturens side, fra Skaperens side!” - Eli Landro (fra undervisning om tap og tapserfaringer)

Gud skapte ikke verden med alt og forlot det. Men Han skapte det til å være selvgående.

1) Han ga oss mennesker en kropp, som først og fremst er et arbeidsverktøy, et redskap, ikke en pyntegjenstand, et skjønnhetsobjekt. Gud ga oss en kropp for at vi skulle bruke den, for at vi skal kunne overleve dette livet, for at vi skal leve. Han ga oss en sjel og en ånd også. Fornuft, følelser, tanker, liv med Gud – er momenter i ånden og sjelen vår. Han utrustet oss til å tåle, og takle livet.(Men fallet har bidratt til at noen mennesker ikke er utrustet slik Gud egentlig hadde planlagt det) Han utrustet oss med de redskapene vi trengte; hjerte, personlighet, karaktertrekk, sanser. For å takle smerter, tap, sorg, og for å tåle de påkjenninger vi får. Gud overlot oss ikke til å være dødsdømte på jorden. Han gjorde oss sterke, Han ga oss det vi trengte for å tåle livet.

2) Han gav oss Sitt Ord, Bibelen. Hvor vi kan få bryne oss på å forstå Gud, Guds vilje, Guds rike, meningen med livet, historien vår, hvordan ting ble til og hvordan det har vært siden begynnelsen og hvordan det blir mot slutten og hvordan det slutter, og hva som kommer etter slutten. Her skal vi finne svarene vi søker, trenger og spør etter. Her kan vi få forståelse, viten, kunnskap, visdom og trøst. Gud har ikke overlatt oss hjelpeløse, uvitende eller ute av stand til å finne svar. Han har gitt oss Sine ord, Sin historie, sin forklaring og svar på ”alle” våre hvorfor.

3) Han ga oss Seg Selv gjennom Jesus. Vi trengte en Frelser, og fikk det i Han. Vi trengte en v ei ut av døden, og fikk det. Vi trengte å få gjenopprettet vårt forhold til Gud, og Han gjorde det. Han ga Seg Selv for oss, for at vi skulle få fred, for at vi skulle få evig liv.

4) Han ga oss troen. Som vil hjelpe oss gjennom livet. Troen og tilliten til en Gud som bryr Seg og som har omsorg for oss.

5) Han gav oss Ånden, som vår advokat, vår hjelper, en som leder, styrker oss, overbeviser oss og er hos oss. Gud kom, og ble. Han flyttet inn i våre hjerter. Vi er ikke foreldreløse.

Løvetannen Der står den – vissen, men staselig nedsunket av himmelens dråper men som en fager krans av grå hår av erfaring av levd li...