fredag 6. mai 2022

Hvor mange brød har dere?

«Hvor mange brød har dere?» spurte Han. «Gå og se etter!» Da de hadde gjort det, sa de: «Fem brød og to fisker.» Mark 6, 38 

 Jesus spør oss i dag; hvor mange brød har vi? Deretter ber Han oss om å gå og se etter. Og når vi kommer tilbake etter å fått et overblikk, så forteller vi Han hva vi har. 
Vi har veldig lite i forhold til behovene. Alltid. Og vi kjenner historien.. om hvordan Jesus mettet de 5000 menn med 5 brød og 2 fisker.. 

 Hvor mye kjærlighet og godhet har vi? Gå og se etter, få et overblikk. Kom til Jesus med det lille vi har. Og Han vil mangedoble det når vi bruker det. 

 Hvor mye penger har vi? Gå og se etter! – gjør opp regnskapet. Kom til Jesus, og Han vil bruke det til å mangedoble det når vi bruker det i tjenesten for Han. 

 Hvor mye kreativitet har dere? Gå og se etter – sjekk etter, let og finn – og kom tilbake til Jesus med det dere finner – og legg det i Hans hender og se at det mangedobles i tjenesten for Han. 

 Hvor mange gaver og talenter har dere? Gå og se etter, lag en liste. Kom så og fortell Jesus hva dere kunne finne, og gi det til Han for at Han kan ta det i bruk for Guds rike – og dere vil se en mangedobling. 

 I forhold til hvor stort behov som finnes, er det alltid, alltid! – for lite og for smått. Bestandig. Vi har aldri nok til å mette de 5000, aldri nok til å møte de store behov for kjærlighet og godhet, for praktisk bistand, for konkrete behov for materialistiske ting, eller for de åndelige behov der ute. Men vi blir bare bedt om å se etter hva vi har og å komme tilbake til Jesus med overblikket; med de brød vi har. Jesus vil gjøre resten. 

Vårt ansvar er bare å hente det vi har, selv hvor lite det er. Vårt ansvar er bare å være ærlig på hvor mange brød og fisk vi har. Vårt ansvar er bare å komme til Jesus med det lille vi har. Miraklene og undrene ligger på Ham. Det som skjer etter at vi gir det vi har til Jesus – det ligger på Ham, og i Hans hender, og der er ingenting umulig. Der vokser det. Der multipliserer det. Og vi kan hvile i at når vi gir det vi har til Jesus, så tar Han det som et lite såkorn, som i riktig jord kan vokse opp og bli større enn alle andre hagevekster og få så store grener at fuglene under himmelen kan bygge rede i skyggen mellom dem. (Mark 4,30-34) 

 Det samme ser vi skje i Det gamle Testamentet: 

 En kvinne som var enke etter en av profetdisiplene, ropte en gang til Elisja: «Din tjener, som var min mann, er død. Og du vet at din tjener fryktet Herren. Men nå kommer en som han skyldte penger, og vil ta begge sønnene mine til slaver.» Elisja sa til henne: «Hva kan jeg gjøre for deg? Fortell meg hva du har i huset.» Hun svarte: «Din tjenestekvinne har ikke annet i huset enn en liten krukke med olje.» Da sa han: «Gå ut til alle naboene dine og be om å få låne kar, så mange tomme kar som du kan få tak i. Så skal du gå inn og stenge døren etter deg og sønnene dine. Hell olje opp i alle disse karene, og sett dem bort når de er fulle!» Kvinnen gikk fra ham, og hun stengte døren etter seg og sønnene sine. De rakte henne karene, og hun helte i. Da karene var fulle, sa hun til en av sønnene: «Rekk meg et kar til!» «Det er ikke flere», svarte han. Da sluttet oljen å renne. Hun gikk og fortalte dette til gudsmannen. Han sa: «Gå og selg oljen, og betal gjelden din! Så kan du og sønnene dine leve av det som blir igjen.» 2.Kong 4,1-7

 Gud er en Gud som multipliserer. Det er overnaturlige ting som skjer når vi følger Jesus. Han tar det lille vi kommer til Han med, og som med såkornet som faller i god jord, blir det større enn vi kan se eller tenke oss: Men noe falt i god jord. Det skjøt opp, vokste og bar frukt: noe tretti foll, noe seksti foll og noe hundre foll.» Mark 4,8 1) 

1) Jesus spør deg i dag: Hvor mange brød har du? (Brød kan vi i dag overføre til alt vi har blitt gitt av Herren; for eksempel kjærlighet, godhet, penger, kreativitet, interesser, tid, tjenester, evner og gaver, osv.) 

2) Jesus sier at du skal gå og se etter. Få et overblikk, gjør opp regnskap, let og finn. 

3) Kom tilbake til Jesus med det du fant. …

og resten av historien kjenner vi jo; hvordan Gud bruker det vi har, det vi gir til Han, det vi gir til Guds rike –for det bruker Han til å møte behovene som er rundt oss. Han multipliserer det som er. Og vårt ansvar er bare å komme til Herren med det lille vi har, så vil Han gjøre resten.


Trine Kvalnes, Mandal, 06.05.22

søndag 1. mai 2022

Heart on fire

En venninne har nettopp lansert denne sangen på de fleste musikkapper, blant annet youtube. Catchy låt.

Vi er så heldige som har Den Hellige Ånd

Vi er så heldige som har Den Hellige Ånd som bor inne i oss, som hjelper oss til å leve etter Guds vilje. Han hjelper oss å tro, til å håpe, til å ville Guds vilje, og hjelper oss til å elske Herren av hele vårt hjerte, hele vår sjel og av all vår kraft og forstand. (Luk 10,27)

I Hebr 3,7-19 leser vi nemlig om at Israelittene var ulydige og ikke ville tro på Gud, eller vandre etter Guds vilje, enda Gud vandret med dem i en sky og gjorde mange undre og gjerninger blant dem i 40 år!

Derfor, som Den Hellige Ånd sier: I dag, om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerter - som ved forbitrelsen, på fristelsesdagen i ørkenen, der deres fedre fristet meg ved å sette meg på prøve, enda de så mine gjerninger i førti år. Derfor ble jeg harm på denne slekten, og sa: Alltid farer de vill i sitt hjerte, de kjenner ikke mine veier. Så sverget jeg i min vrede: Nei, aldri skal de komme inn til min hvile!
Se til, brødre, at det ikke hos noen av dere er et ondt og vantro hjerte, så han faller fra den levende Gud. Men forman hverandre hver dag, så lenge det heter i dag, for at ikke noen av dere skal forherdes ved syndens svik. For vi har fått del med Kristus, så sant vi inntil enden holder fast ved den første, fulle visshet. 
Når det blir sagt: I dag, om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerter som ved forbitrelsen - hvem var det da som hørte, men likevel forbitret ham? Var det ikke alle de som dro ut fra Egypt, ledet av Moses? Og hvem var det han var harm på i førti år? Var det ikke på dem som hadde syndet, så deres kropper falt i ørkenen? Og om hvem var det han sverget at de ikke skulle komme inn til hans hvile? Var det ikke om dem som ikke hadde villet tro? Så ser vi da at det var på grunn av vantro de ikke kunne komme inn.

Tenk så heldige vi er, vi som lever nå, etter at Jesus døde for oss og har gitt oss av Sin Hellige Ånd. Vi får Åndens hjelp til alt det som Israelittene ikke klarte på egenhånd. De hadde ikke DHÅ boende i seg og hadde vanskeligheter med å tro, enda de så Hans gjerninger. De hadde vanskeligheter med å kjenne Hans veier, enda Han gikk sammen med dem i en sky! De forherdet sine hjerter, de hadde vantro hjerter, og de satte Gud på prøve, enda Han viste Sin omsorg, kjærlighet og makt i 40 år. 

Vi er skrøpelige og elendige – det viser historien om Israelittene i ørkenen i 40 år. De var Guds utvalgte folk, som Han dvelte sammen med, vandret sammen med, gjorde tegn og under for, men likevel – de var vantro og forherdet hjertet sitt.

Skulle vi være overlatt til oss selv, uten DHÅ, hadde det nok gått samme vei med oss! Tenk så nådig Gud er mot oss!! – som gir oss DHÅ i våre hjerter, slik at vi, etter at vi har tatt imot Guds gave; frelsen i Jesus, kan unngå vantro og forherdelse.

Og deretter skal det skje at Jeg vil utgyte Min Ånd over alt kjød.
(Joel 3,1)

Og Jeg vil stenke rent vann på dere, så dere skal bli rene. Fra alle deres urenheter og fra alle deres motbydelige avguder vil Jeg rense dere. Jeg vil gi dere et nytt hjerte, og en ny ånd vil Jeg gi i dere. Jeg vil ta bort steinhjertet av deres kjød og gi dere et kjødhjerte. Min Ånd vil Jeg gi inne i dere, og Jeg vil gjøre det så at dere følger Mine bud og holder Mine lover og gjør etter dem. Dere skal bo i det landet Jeg ga deres fedre. Dere skal være Mitt folk, og Jeg vil være deres Gud. (Esek 36,25-28)

Og jeg vil gi Min Ånd i dere, og dere skal bli levende. Og Jeg vil bosette dere i deres land. Dere skal kjenne at Jeg, Herren, har sagt det, og at Jeg også vil gjøre det, sier Herren.
(Esek 37,14)

Vi er så heldige som har en Gud som er både Alfa og Omega; (Åp 22,13) som er Begynnelsen og Enden, og som både starter den gode gjerningen i oss, og som fullfører den. (Fil 1,6)

Herren frelser oss ved Sitt Eget blod (1.Kor 15, 3-4) og Han gjør det mulig for oss, ved Sin Hellige Ånd, å vandre etter Guds veier, ved å virke i oss både vilje og evne, til Hans gode behag. (Fil 2,13) – og til slutt vil Hans også ta oss inn i Himmelen, hjem til Seg. Jeg er så takknemlig for at Gud har ordnet det slik – at Han gjør alt. 

Alt starter med Herren og alt slutter med Herren. Jeg kan ikke ta æren for noe av det! Alt er Hans gjerninger. Takk Gud! 


01.05.22 
Trine Kvalnes 

Løvetannen Der står den – vissen, men staselig nedsunket av himmelens dråper men som en fager krans av grå hår av erfaring av levd li...