søndag 1. mai 2022

Vi er så heldige som har Den Hellige Ånd

Vi er så heldige som har Den Hellige Ånd som bor inne i oss, som hjelper oss til å leve etter Guds vilje. Han hjelper oss å tro, til å håpe, til å ville Guds vilje, og hjelper oss til å elske Herren av hele vårt hjerte, hele vår sjel og av all vår kraft og forstand. (Luk 10,27)

I Hebr 3,7-19 leser vi nemlig om at Israelittene var ulydige og ikke ville tro på Gud, eller vandre etter Guds vilje, enda Gud vandret med dem i en sky og gjorde mange undre og gjerninger blant dem i 40 år!

Derfor, som Den Hellige Ånd sier: I dag, om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerter - som ved forbitrelsen, på fristelsesdagen i ørkenen, der deres fedre fristet meg ved å sette meg på prøve, enda de så mine gjerninger i førti år. Derfor ble jeg harm på denne slekten, og sa: Alltid farer de vill i sitt hjerte, de kjenner ikke mine veier. Så sverget jeg i min vrede: Nei, aldri skal de komme inn til min hvile!
Se til, brødre, at det ikke hos noen av dere er et ondt og vantro hjerte, så han faller fra den levende Gud. Men forman hverandre hver dag, så lenge det heter i dag, for at ikke noen av dere skal forherdes ved syndens svik. For vi har fått del med Kristus, så sant vi inntil enden holder fast ved den første, fulle visshet. 
Når det blir sagt: I dag, om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerter som ved forbitrelsen - hvem var det da som hørte, men likevel forbitret ham? Var det ikke alle de som dro ut fra Egypt, ledet av Moses? Og hvem var det han var harm på i førti år? Var det ikke på dem som hadde syndet, så deres kropper falt i ørkenen? Og om hvem var det han sverget at de ikke skulle komme inn til hans hvile? Var det ikke om dem som ikke hadde villet tro? Så ser vi da at det var på grunn av vantro de ikke kunne komme inn.

Tenk så heldige vi er, vi som lever nå, etter at Jesus døde for oss og har gitt oss av Sin Hellige Ånd. Vi får Åndens hjelp til alt det som Israelittene ikke klarte på egenhånd. De hadde ikke DHÅ boende i seg og hadde vanskeligheter med å tro, enda de så Hans gjerninger. De hadde vanskeligheter med å kjenne Hans veier, enda Han gikk sammen med dem i en sky! De forherdet sine hjerter, de hadde vantro hjerter, og de satte Gud på prøve, enda Han viste Sin omsorg, kjærlighet og makt i 40 år. 

Vi er skrøpelige og elendige – det viser historien om Israelittene i ørkenen i 40 år. De var Guds utvalgte folk, som Han dvelte sammen med, vandret sammen med, gjorde tegn og under for, men likevel – de var vantro og forherdet hjertet sitt.

Skulle vi være overlatt til oss selv, uten DHÅ, hadde det nok gått samme vei med oss! Tenk så nådig Gud er mot oss!! – som gir oss DHÅ i våre hjerter, slik at vi, etter at vi har tatt imot Guds gave; frelsen i Jesus, kan unngå vantro og forherdelse.

Og deretter skal det skje at Jeg vil utgyte Min Ånd over alt kjød.
(Joel 3,1)

Og Jeg vil stenke rent vann på dere, så dere skal bli rene. Fra alle deres urenheter og fra alle deres motbydelige avguder vil Jeg rense dere. Jeg vil gi dere et nytt hjerte, og en ny ånd vil Jeg gi i dere. Jeg vil ta bort steinhjertet av deres kjød og gi dere et kjødhjerte. Min Ånd vil Jeg gi inne i dere, og Jeg vil gjøre det så at dere følger Mine bud og holder Mine lover og gjør etter dem. Dere skal bo i det landet Jeg ga deres fedre. Dere skal være Mitt folk, og Jeg vil være deres Gud. (Esek 36,25-28)

Og jeg vil gi Min Ånd i dere, og dere skal bli levende. Og Jeg vil bosette dere i deres land. Dere skal kjenne at Jeg, Herren, har sagt det, og at Jeg også vil gjøre det, sier Herren.
(Esek 37,14)

Vi er så heldige som har en Gud som er både Alfa og Omega; (Åp 22,13) som er Begynnelsen og Enden, og som både starter den gode gjerningen i oss, og som fullfører den. (Fil 1,6)

Herren frelser oss ved Sitt Eget blod (1.Kor 15, 3-4) og Han gjør det mulig for oss, ved Sin Hellige Ånd, å vandre etter Guds veier, ved å virke i oss både vilje og evne, til Hans gode behag. (Fil 2,13) – og til slutt vil Hans også ta oss inn i Himmelen, hjem til Seg. Jeg er så takknemlig for at Gud har ordnet det slik – at Han gjør alt. 

Alt starter med Herren og alt slutter med Herren. Jeg kan ikke ta æren for noe av det! Alt er Hans gjerninger. Takk Gud! 


01.05.22 
Trine Kvalnes 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Løvetannen Der står den – vissen, men staselig nedsunket av himmelens dråper men som en fager krans av grå hår av erfaring av levd li...