onsdag 13. april 2022

Gud er vår skatt

Komme Ditt rike, Skje Din vilje, som i Himmelen, så og på jorden. Matt 6,10

 Når vi lever i rett relasjon med Herren vil vi, ønsker vi og søker vi, at Guds vilje skal skje, og at Hans rike skal komme. Dette blir vårt ønske. 

 Og har vi det ikke slik – da har vi ikke fått se Hans vilje rett, da har vi ikke sett hvor herlig Hans vilje er. 

Himlenes rike er også likt en skatt som var gjemt i en åker, og som en mann fant og siden gjemte. Og i glede over den går han bort og selger alt han har og kjøper åkeren. Himlenes rike er også likt en kjøpmann som søker etter vakre peler. Og da han hadde funnet én meget kostbar perle, gikk han bort og solgte alt han eide og kjøpte den. Matt 13,44-46 

 Vi ser at Guds rike er vår skatt. At Gud Selv er vår skatt. Den er så stor en glede og skatt at vi i glede selger alt annet. Vi selger våre overbevisninger som ikke stemmer overens med Guds vilje og Ord. Vi selger våre egne lyster, vårt eget kjøds behov, begjær og ønsker. Vi selger vår egen vilje, og så ”kjøper” vi Guds skatt. Vi lengter ikke lenger etter vårt eget, men Hans. Vi søker ikke vårt eget lengre, men Hans! 

 Og har vi det ikke slik – da har vi ikke funnet skatten i Herren enda. 

 Søk først Guds rike og Hans rettferdighet! (Så skal alt dette bli gitt dere i tillegg.) Matt 6,33 

Guds rike og rettferdighet står først, står øverst, kommer foran alt annet. Kommer foran våre egne lyster, ønsker, drømmer og mål. Kommer foran alt. Det er Hans vilje som gjelder, som teller, som er ønskelig. Vårt eget – det legger vi ned. Ikke ofte det er lett å gjøre det, men vi vet det er rett, og vi vet vi får kraft til å velge det rette, og vi kjemper kampene – i Guds kraft. Vi legger ned vårt eget, og tar opp Guds rike og rettferdighet. Og så ønsker vi Hans rike og rettferdighet mer enn vårt eget, slik at Hans seirer. 

 Og har vi det ikke slik – da har vi ikke sett at Gud er Kjærlighet og at Han elsker oss og vil vende alt til det gode for dem som elsker Han. Da har vi heller ikke sett hvor stort og fantastisk Hans rike og rettferdighet er, og vi trenger å få våre åndelige øyne opplyst. 

Søker vi Hans gaver, eller søker vi Han? 
Søker vi å finne ord i Bibelen som kan tolkes slik at vi kan gjøre det vi selv ønsker og har lyst til, til tross for hva Bibelen egentlig sier, eller legger vi ned vårt eget og leser Guds Ord slik det er? 
Betyr Hans vilje mer enn vår egen vilje i smått og stort? 
 Hva ofrer vi? Våre egne drømmer, ønsker og lyster når de står i opposisjon mot Guds Ord, eller ofrer vi sannheten for å få leve ut det vi selv føler for? 

 Dette er noe vi kan prøve oss selv på. 

 Gud står der og venter. Han er Kjærlighet, Han er Hellig, Han er Rettferdig. Han elsker oss med en dypere kjærlighet enn vi kan fatte og forstå. Han ønsker en relasjon med oss, en dyp og tillitsfull relasjon. 

Hans nåde er gratis. Men Hans nåde er ikke til å tråkke på, misbruke eller tolkes feil. Vi må ha ærefrykt for Skaperen vår, som er full av Kjærlighet til et folk som er så gjenstridig og syndig. 

 Hans nåde er så dyp at den favner de dypest falt, så bred at alle er inkludert, så lang at den rekker livet ut og den er så høy at den rekker like inn i himmelen og for resten av evigheten. –Kjell Dahlene

Denne nåden, rett forstått, vil hjelpe oss å søke Hans rike og rettferdighet først. Denne nåden gir oss ønsker om å ville og følge Hans vilje fremfor vår egen vilje. Denne nåden åpner opp for en kjærlighetsrelasjon med Kongenes Konge og en tillitsfull relasjon med vår Far i Himmelen. 

 Og bli ikke dannet lik denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av deres sinn, så dere kan prøve hva som er den gode og velbehagelige og fullkomne Guds vilje. Rom 12,2

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Løvetannen Der står den – vissen, men staselig nedsunket av himmelens dråper men som en fager krans av grå hår av erfaring av levd li...