lørdag 9. januar 2021

Han kommer for å hente Sine!

 Men i de dager, etter denne trengsel, skal solen bli formørket og månen ikke gi sitt skinn. Stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelkreftene skal rokkes. Og da skal de se Menneskesønnen komme i skyene med stor kraft og herlighet. Da skal Han sende ut englene og samle Sine utvalgte fra de fire vindretninger, fra jorden ende til himmelens ende. (Mark 13, 24-27) 

Jeg har lest dette mange ganger, men denne gangen ble det litt mer levende og virkelig for meg. Dette skal faktisk skje! ”For i de dager skal det være så stor en trengsel som det ikke har vært inntil nå fra skapningens begynnelse, da Gud skapte verden, og heller ikke skal bli”. (Mark 13,19)

 

Etter denne store trengselen skal solen bli formørket, og månen skal ikke gi sitt skinn. Det kommer en dag da dette skjer. Og stjernene skal faktisk falle ned fra himmelen! De vakre, flotte stjernene! Og himmelkreftene, hva nå enn de er – andre planeter kanskje? – de skal rokkes. Og når det skjer – da kommer Frelseren min! Da kommer Han for andre gang! Første gang kom Han som et menneskebarn, en sårbar baby i en stall i Betlehem. Nå skal Han komme som Kongen! Han skal komme med stor kraft og herlighet! Tenk for et syn det skal bli! Wow! Og så til det beste av alt; Han skal komme for å hente Sine!!! Sine utvalgte. Og tenk – jeg er en av dem! 

 

Han kommer for å hente 

 

M E G! 

 

Og alle Sine utvalgte. 

 

Og hvem er de utvalgte? Er du blant de? Det er de som tok imot Jesus som sin Frelser og Herre, før Han kommer, som trodde at Han var Den Han sa Han var; nemlig Guds Sønn, Messias, Frelseren, Jesus Kristus! 

 

Og de skal hentes gjennom englene. Så spennende! Jeg lurer på hvordan det vil foregå? Får vi se englene da tro?! De som er her dag og natt og betjener oss som er frelst.. Uten at vi vet om det, uten at vi vet hvordan og hva de gjør. 

 

Det blir som å leve i en science fiction – møter eventyr – møter thriller (for de som ikke er frelst)– møter action – møter den største episke kjærlighetshistorien noen gang fortalt eller vist! Det blir såååå spennende. 

 

Så gjenstår det om jeg (og du) får oppleve dette eller om vi må gjennom den siste dør først (døden altså) og får tilskuerplass på første rad i stedet. På en måte ønsker jeg å oppleve Jesus andre gjenkomst her i livet, på den andre side er det veldig skummelt å tenke på den store trengselen, uansett om vi blir hentet før, midt i eller på slutten. Det er så mye gjetting (profesjonell og amatør-gjetting) på dette, at jeg melder meg litt ut, for uansett når det skjer – så er Herren med oss, og til slutt skal vi få være med Han inn i himmelen, inn i det evige livet. 

 

Men jeg vil aller helst bli rykket opp i skyene med Gud, tror jeg.. Jo, jeg er nok enig med meg selv i dette. Jeg vil helst overvære dette spekkfulle actiondramaet av de siste tider, for det må jo bli veldig spennende! Jeg håper vi nå lever i den siste epoken, så vi kan få se når Kristus kommer tilbake. Åh, wow! Kan du se det? Kan du se hvor utrolig det kommer til å bli? Hvert kne skal bøye seg for Han – alle de som ikke trodde.. og de som tror!  

 

Og hvis du som leser dette ikke er en troende, så skynd deg – ta imot Han som elsker deg så høyt at Han ble et menneske for deg, at Han døde for dine synder og stod opp seirende gjennom døden, og snart kommer igjen.

 

Be denne bønnen: 

 

Kjære Gud. 

Jeg kommer til Deg som skapte himmelen, jorden og alt i universet. Du er Gud Faderen som gav Din Sønn, Jesus Kristus, for at ingen skal gå fortapt, men alle skal få evig liv. Jeg kommer nå til Deg med alle mine synder, og ber om tilgivelse. Jeg tar imot Jesus Kristus som min Frelser og Herre, og takker Deg Jesus for at Du døde for mine synder slik at jeg kunne få adgang til Gud og evig liv. Jeg tar imot frelsen i tro og vil bekjenne med min munn at jeg nå er blitt en kristen til Deg og andre. I Jesu navn, Amen. 

Løvetannen Der står den – vissen, men staselig nedsunket av himmelens dråper men som en fager krans av grå hår av erfaring av levd li...