søndag 20. desember 2009

Guds kjærlighetsbrev til deg og meg


Mitt Barn…
Du vet kanskje ikke hvem jeg er, men jeg vet alt om deg…Salme 139:1
Jeg vet når du sitter og når du står oppreist…Salme 139:2
Jeg er vel kjent med alt du er…Salme 139:3

Til og med hvert eneste hårstrå på ditt hode vet jeg om…Matteus 10:29-31 For du ble skapt i mitt bilde…1. Mosebok 1:27

I meg lever du og beveger deg og er til…Apostlenes gjerninger 17:28
For du er min slekt… Apostlenes gjerninger 17:28
Jeg kjente deg allerede fra før du ble unnfanget…Jeremia 1:4-5
Jeg bestemte deg da jeg planla skapelsen…Efeserne 1:11-12
Du var ikke en feiltagelse, for alle dine dager er skrevet opp i min bok…Salme 139:15-16
Jeg fastsatte den eksakte tiden for din fødsel og hvor du skulle bo… Ap.gj. 17:26
Du er skremmende og vidunderlig skapt…Salme 139:14
Jeg vevde deg sammen i din mors mage…Salme 139:13
Og jeg dro deg fram den dagen du ble født…Salme 71:6


Jeg har blitt fremstilt feil av dem som ikke kjenner meg…Johannes 8:41-44
Jeg er ikke langt borte fra deg eller sint, jeg er sann kjærlighet…
1 Johannes 4:16
Og det er mitt dypeste ønske å få gi deg min kjærlighet …1 Johannes 3:1 Rett og slett fordi du er mitt barn og jeg er din far…1 Johannes 3:1
Jeg tilbyr deg mer enn din jordiske far noen gang har kunnet tilby…
Matteus 7:11
For jeg er den perfekte far… Johannes 5:48
Hver god gave som du mottar kommer fra min hånd…Jakob 1:17
For jeg er din forsørger og den som møter alle dine behov…
Matteus 6:31-33
Min plan for din fremtid har alltid vært fylt med håp…Jeremia 29:11
Fordi jeg elsker deg med en evig kjærlighet…Jeremia 31:3
Mine tanker for deg er like talløse som sandkornene på stranden…
Salme 139:17-18
Og jeg fryder meg over deg med jubel…Sefanja 3:17
Jeg vil aldri slutte med å gjøre godt mot deg…Jeremia 32:40

For du er min verdifulle eiendom…2. Mosebok 19:5
Av hele mitt hjerte og hele min sjel ønsker jeg at du skal slå rot…
Jeremia 32:41
Og jeg vil vise deg store og vidunderlige ting…Jeremia 33:3

Dersom du søker meg av hele ditt hjerte, vil du finne meg…5. Mosebok 4:29 Ha din lyst i meg, og jeg vil gi deg alt ditt hjerte ønsker…Salme 37:4
For det er jeg som gir deg disse ønskene…Filipperne 2:13
Jeg er i stand til å gjøre mer for deg enn du kan klare å forstå…
Efeserne 3:20
For jeg er din største oppmuntrer…2 Tessaloniker 2:16-17
Jeg er også den Far som trøster deg under alle dine problemer…
2. korinterne 1:3-4
Når du har hjertesorg, er jeg nær deg…Salme 34:19

Som en hyrde bærer et lam, har jeg båret deg nær til mitt hjerte…
Jesaja 40:11
En dag vil jeg tørke vekk hver eneste tåre fra dine øyne…
Åpenbaringen 21:3-4
Og jeg vil ta vekk hver eneste smerte du har lidd her på jorden…Åp. 21:3-4 Jeg er din Far, og jeg elsker deg slik jeg elsker min sønn Jesus…
Johannes 17:23
For min kjærlighet for deg er forløst i Jesus…Johannes 17:26
Han er det nøyaktige bilde av min eksistens…Hebreerne 1:3
Han kom for å demonstrere at jeg er for deg, og ikke imot deg…
Romerne 8:31
Og for å fortelle deg at jeg ikke teller dine synder…2 Korinterne 5:18-19
Jesus døde slik at du og jeg kunne forsones…2 Korinterne 5:18-19
Hans død var det ultimate uttrykk for min kjærlighet til deg…
1 Johannes 4:10

Jeg ga opp det jeg elsket for å prøve å få din kjærlighet…Romerne 8:31-32 Dersom du mottar min sønn Jesus som gave, da mottar du meg…
1 Johannes 2:23
Og ingenting vil noen gang skille deg fra min kjærlighet igjen…
Romerne 8:38-39

Kom hjem og jeg vil holde det største selskapet himmelen
noen gang har sett …Lukas 15:7
Jeg har alltid vært Far, og vil alltid være Far…Efeserne 3:14-15
Mitt spørsmål er…Vil du være mitt barn?…Johannes 1:12-13
Jeg venter på deg…Luke 15:11-32

Kjærlig hilsen fra din himmelske Far, den allmektige Gud.


lørdag 17. oktober 2009

Hans tanker er høyere enn verdenssystemets tanker

Langs veien falt skjella fra mine øyne.. og


jeg har fått se...


At det er GUD som bestemmer, regjerer, er Konge, Herre - over hele jorden!


At det er Han vi skal lyde mer enn jordens konger, statsministere, politikere, øvrigheten og systemet!


Jeg ser at det er Han som bestemmer og setter verdien til et menneske. Ikke de falske gudene på jorden.


Nå ser jeg at verdens tankegang ikke er i nærheten av å ligne Guds tankegang.


”For Mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke Mine veier, sier Herren. For som himmelen er høyere enn jorden, slik er Mine veier høyere enn deres veier, og Mine tanker høyere enn deres tanker.”
– Jes 55, 8-9


For Guds tanker er høyere enn som våre. Han har skapt hvert menneske unikt! Han har skapt oss med ULIKE evner og talenter og DRØMMER! Som det er meningen at vi skal fungere i, og utvikle oss i.

Alle ble vi skapt som originaler, men vi dør som kopier, sier et ordtak!

Når Gud jobber med et menneske, jobber Han med originalen. Og når originalen kommer til syne dør kopien. Gud arbeider. På våre vegne!

”Men Jesus svarte dem: Min Far arbeider fortsatt, også Jeg arbeider.” - Joh 5, 17

Og når Herren arbeider vil den Gud skapte oss til å være komme mer og mer til syne. Han forvandler Sine barn til slik Han skapte dem, som originaler med talenter, evner og drømmer.

Hvis alle hadde fulgt Herren, vært frelst, ville livet her på jorden vært harmonisk. Alle fulgte sine egne drømmer og gjorde det de hadde fått talenter og evner til, og det ville vært fullstendig rettferdighet på jord. Men det er dette som er Himmelen! Det evige liv skal være slik.

"For Guds dårskap er visere enn menneskene, og Guds svakhet er sterkere enn menneskene” – 1.Kor 1, 25

tirsdag 13. oktober 2009

Memotiv-utfordringen uke 40-41For det er Gud som virker i dere,
både å ville og å virke for Hans gode vilje.
Fil. 2:13


Disse to ukenes memovers får meg til å tenke på et annet bibelvers:
Og bli ikke dannet lik denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av deres sinn, (forandring i form av tenkemåte og levesett)
så dere kan prøve hva som er den gode og velbehagelige og fullkomne Guds vilje (for deg og ditt liv)
Rom 12,2
Veien til et gudfryktig liv er ikke komplisert og heller ikke får den sin kraft fra syndenaturen, men den kaller den troende til villig underkastelse under Faderens omsorg og ledelse. - NKJ


Men vi kan ikke underkaste oss under Faderen før vi vet at Han elsker oss ubetinget. Han kan verken elske oss mer eller mindre unasett hva vi gjør eller ikke! Han elsker oss så mye som noen kan noensinne, like mye hele tiden! Og når vi begynner o gripe tak i denne sannheten vil vi med glede underkaste oss Faderens omsorg og ledelse. og det er da det skjer:

For det er Gud som virker i dere,
både å ville og å virke for Hans gode vilje.

Gud virker da i oss slik at vi gjør det som er Guds fullkomne vilje for oss, som er det aller beste for oss. Og det er det beste for oss sett med våre øyne også! (I alle fall i ettertid! Ha, ha!) For når vi stoler på Hans gode vilje for oss, at Hans omsorg for oss er basert på ubetinget kjærlighet, da vil vi følge Han og la oss lede av Han. Som igjen fører til at vi vil Hans vilje for oss, og vi virker for Hans gode vilje.

... og det mest pussige av det hele er at når vi virker for Hans gode vilje for oss selv, gagner det også hele Hans hensikt med jorda! :)

søndag 4. oktober 2009

Årest bokanbefaling!! - Og du trenger ikke å kjøpe den for å få lese den! :)

"So you don't want to go to church anymore?" er en bok jeg vil anbefale den på det aller, aller varmeste! :)

Jeg er snart ferdig med å lese den gjennom første gangen, og nå skal jeg snart begynne på den for andre gang. Det er en roman, men ikke i vanlig forstand.

Og det beste av alt; du kan lese hele boken på nett, og det er ganske leservennlig!

Du finner boken i sin helhet ved å gå til denne linken:

http://www.jakecolsen.com/contents.html

Her ser du innholdsfortegnelsen. Bare klikk på kapitlene, og du kan lese boken! :)

Jeg har opplevd å bli satt mer og mer i frihet ettersom jeg leser den! Uten en gang å være klar over at jeg trengte friheten! ;)

søndag 27. september 2009

Memotiv-utfordringen uke 38-39


...med blikket festet på ham
som er troens opphavsmann og fullender, Jesus.


Heb. 12:2a

Forklaring til memotivet

Da kalte Jesus til Seg et lite barn, satte det midt iblant dem og sa: Sannelig sier Jeg dere: Hvis dere ikke omvender dere og
blir som barn, skal dere slett ikke komme inn i himlenes rike.
Derfor, den som fornedrer seg som dette barnet, han er den største i himmelen. Den som tar imot et barn som dette i Mitt navn, tar imot Meg.
(matt 18,2-5)

La de små barna komme til Meg, og hindre dem ikke!
For himmelens rike hører slike til, sier Jesus. (matt 19, 14)

***

Den tilliten et barn har til sine omgivelser, søsken og foreldre i begynnelsen av livet, er en slik tillit kun et barn kan ha. Derfor skal vi bli som barn i vårt møte med Herren. Med blikket festet på Han, i tillit. For troen starter hos Han, med Han, og er fra Han. Og tro er tillit. Vi skal heldigvis ikke produsere denne troen, denne tilliten selv. Herren skaper den i oss, og vi må velge å gå i troen, være i tilliten. Være som barn. Barn av Den Høyeste.

Og med blikket festet på Han, som et ammende barn har blikket festet på sin mor. Barn i de første ukene kan kun se skarpt på lengden det er fra brystet og opp til mors ansikt. Det er denne avstanden vi kan ha, denne tillitens avstand, til vår Far. Og Han sier;

Kan vel en kvinne glemme sitt diende barn, så hun ikke har medynk med barnet ved sitt bryst? Sannelig, disse kan vel glemme, men Jeg kan ikke glemme deg! (Jes 49, 15)

Jesus er troens fullender. Opphavsmann og fullender. Han vil holde fast på oss, aldri glemme oss og heller ikke slippe oss. Han går gjennom alt med oss, og elsker oss. Som et barn som ser opp på sin mor, slik kan vi se opp til vår Gud, og vite at Han bryr Seg, at Han elsker oss, vil oss vel og vet vårt beste. Som et barn skal vi følge Han, se på Han, ha blikket festet på Han, for Han er Den som skaper og opprettholder vår tillit og tro på Han, og som lar den forbli slik til alt er fullendt.

søndag 20. september 2009

The wellspring of love

Jeg ønsker å dele med du noe Wayne Jacobsen skriver om i sin bok: "He loves me!" som jeg håper du vil lese, fordi jeg anbefaler det, ha, ha! :)

Jeg har i alle fall erfart og opplevd det han skriver om her, og opplever frihet ved å lese det og forstå det! :)

I'll have to admit that I grew up viewing love as an onerous chore. Loving others meant I had to be nice to them, even when I didn't want to.

Trying to share God's love with the world was a bit more confusing and often embarrassing. We knew we were supposed to share the gospel with them, but often we talked about them as enemies mereting God's judgment.

Most attempts to share God's love were driven by our feeling condemned if we didn't.

Because our motives lay more with our needs than theirs, we weren't really loving them.
Instead of feeling loved, they felt exploited by those who want to get another notch in their belts.

Jesus didn't call us to convert the world, but to love others the way we've been loved.

As long as we act out of obligation toward others we will fall far short. But He also knows that we cannot love effectively if we have not been loved extravagantly. That may seem selfish, but until we trust our Father to care for us, we will constantly use the people around us to meet our needs.

The unfolding of love in our lives can only begin with the weellspring of love, the Father Himself!


Once we experience love as God defines it we will not be able to keep from sharing it with others as is has been shared with us.

Where God is generous with you, you can be generous with others.

Jesus left us with one command: to love one another as we have been loved.

søndag 13. september 2009

Memotiv-utfordringen uke 36-37Slik er vi også ett legeme i Kristus, enda vi er mange.
Men hver for oss er vi hverandres lemmer.

Rom 12,5

Forklaring til memotivet

Hva gjorde Jesus da Han gikk på jorden? Jo, Han var der for menenskene rundt Seg. Han avviste ingen, Han mettet, Han anerkjente, Han reiste opp fra de døde, Han reiste opp folk til verdighet, Han så mennesker rett inn i sjelen, Han møtte behov, Han satte fanger i frihet, kledde på de nakne og gjorde godt hvor enn Han var, hvor enn Han gikk.

Kristus er Hodet. Vi er Hans legeme. Jesu legeme går ikke legemlig på denne jorden lengre. Denne oppgaven har Han gitt videre til oss, Hans Menighet på jorden. Han bor i våre hjerter, så Han virker gjennom oss, gjennom våre legemer. Og hva gjør Han gjennom og i oss?

Jo, Han metter de sultne, gir drikke til de tørste, kler de nakne, besøker de som er i fengsel, ler med de som er glade, gråter med de sørgende, setter fanger i frihet, anerkjenner, aksepterer og ser andre mennesker. Han hjelper andre menensker.

Gjennom våre øyne ser Han mennesker. Gjennom våre ører, lytter Han. Gjennom våre hender hjelper Han andre mennesker til det liv Herren ønsker for dem. Gjennom våre bein vandfrer Han rundt på jorden og gjør gode gjerninger. Han utøver rettferdighet gjennom våre hjerter og sinnelag, Han viser kjærlighet til de sønderbrutte gjennom vår trøst, våre bønner, våre ord. Han taler til mennesker gjennom vår tunge og munn.

Vi er Hans legeme, og hva er det Jesus vil vi skal gjøre? Jo, være hverandres lemmer! For det er det Han ville vært og det er det Han er.
I Kristus er vi ett legeme, og hver for oss er vi hverandres øyne, ører, munn, skuldre, armer, hender, føtter og bein.

Så la oss i dag begynne å se etter hvordan vi kan være et lem for vårt medmenneske, for vår neste, for hvem som enn faller inn eller slår inn på vår vei. La oss være Kristi legeme og være lemmer for hverandre.

tirsdag 8. september 2009

Gud liker filleryer

Ta det du har og overlat det til Gud, om det så bare er filler. Gjør noe vakkert for Gud straks du våkner om morgenen. helliggjørelsens vei begynner med det samme du setter føttene på filleryen og går ut på kjøkkenet.Å koke en god grøt til frokost er en vakker "fille". Å lete etter plagg som barna ikke finner, er en annen. En tredje er å glede seg og å lide med sine arbeidskamerater. En fjerde er å vise den samme glede og medlidenhet med seg selv. En femte er å huske å legge ut mat til fuglene. En sjette er å be en bønn for mormor på sykehuset. En sjuende er å gjøpre alt det som kreves i løpet av dagen.Og slik forløper dagen. Slik får du en bit av ditt livs fillerye et vakkert og variert mønster.Frimodig gi fillene sine til Gud, som en vakker gave, er et uttrykk for den største tillit.Filleryens bønn: Gud, jeg gir Deg mine filler, så Du kan veve noe vakkert av dem.Det som ingenting er, det utvalgte Gud Seg for å gjøre til intet det som er noe.Øv deg i å leve nær Gud hvert øyeblikk, gjennom alt som hender og i alle du møter. Dette er helliggjørelsens vakreste vei. Gi Gud dine øyeblikk, og du har rørt ved evigheten.


Min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet. (2.Kor 12, 9)Tekst: fra boken "Veven" av Martin Lönnebo
Bilde: Trine Kvalnes

fredag 28. august 2009

Memotiv-utfordringen uke 34-35


For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud oppreiste Ham fra de døde, da skal du bli frelst.
Rom. 10:9

Forklaring til memotivet:
Blomsten er omtrent formet som et hjerte, og illustrer vårt hjerte, men den ligner også på en munn, så den viser til vår munn. Stilkene som stikker ut av blomsten symboliserer vår bekjennelse.
Dette er blomsten Tåre, som i norsk dagligtale kalles Kristi blodsdråpe!
Jesus døde for å opprette relasjonen mellom Gud og meg,
og Han ofret Sitt Eget blod. Vi tar imot denne gaven ved å bekjenne for andre at vi tror, og at vi i vårt hjerte har vår tillit til Herren.

mandag 24. august 2009


Fotot: Trine Kvalnes, tatt på Haukeli 17.august 2009
Tekst hentet fra 1.Kor 13

(Klikk på bildet for å få se det større!)

fredag 7. august 2009

Memotiv-utfordringen uke 32 og 33


Jeg fant Dine ord, og jeg åt dem. Dine ord ble til fryd og glede for mitt hjerte. For jeg er kalt ved Ditt navn, Herre, hærskarenes Gud. (Jer. 15:16)

Forklaring til memotivet:

Vel... skal sant være sant, så stemmer nok dette bildet overens med følelsen jeg har overfor sannheten i Bibelverset.. Inntil nå har de ti årene i begynnelsen av mitt kristne liv vært tørre smuler. Det har ikke vært mye næring eller metthetsfølelser, heller stadig en gnagende sult og en verkende hunger, vitamin- og mineralmangler.

Gud Ord har dog gitt glede og fryd i mitt hjerte, men det har vært så lite! Så alt for lite. Og så sjelden. Små smuler gir ikke den store metthetsfølelsen eller den store tilfredstillelsen.

Og sulten har gjort meg forvirret og skapt forvridde bilder av hva som egentlig står i Guds Ord. Om hvem Gud er, om hvem jeg er, og hva livet handler om, og om det finnes en mening med dette livet.

Men Gud har gitt meg et nytt liv, Han har tatt meg til et 0-punkt, der jeg skal få begynne på nytt, med Han, Hans Ord, med meg selv som en ny skapning, og med livet.

Brødsmulene børstes vekk, og et rykende, ferskt og godt brød skal bli gitt meg. Jeg skal få finne Guds Ord og spise det med jubel, og det skal gi meg fryd og glede. Og ikke minst; jeg skal kjenne meg kalt ved Herrens navn. Jeg skal få næring som Hans barn.

søndag 26. juli 2009

Memotiv-utfordringen uke 30 og 31


Brødre, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det. Men ett gjør jeg: Jeg glemmer det som er bak, og strekker meg ut etter det som ligger foran.

Fil 3,13

Forklaring til memotivet:

Jeg har ikke grepet alle sannhetene enda. Jeg befinner meg i en mellomtilstand mellom himmel og jord. Derav bildet av en luftballong.

Den svever mellom himmel og jord. Jeg er ikke av denne verden, jeg er en pilgrim på jorden, en fremmed, en utlending. Mitt borgerskap, mitt hjem er i himmlen, men jeg er ennå ikke helt fremme.

Luftballongen symboliserer også en reise. Fra fortid, gjennom nåtiden, og ut i framtiden. Vi er på vei et sted. Både her på jorda, hvor vi alle er
på livets reise, og at vi er på vei inn i himmelens land, vårt Kanaan
en gang der framme. Vi glemmer det som er bak, og strekker oss
ut etter det som er foran.

I luftballongen kan du se flere mennesker. Dette symboliserer at vi ikke reiser alene. Vårt liv preges av relasjoner, og da vil spesielt dette
verset bli anvendbart. Vi får lov å glemme det vonde som er sagt
og gjort mellom oss mennesker, tilgi og bli tilgitt, og få strekke
oss framover, etter det som er og blir.

Rundt luftballongen er det både mørke, truende skygger, noen mørke skyer, men også sol og lys. Dette symboliserer hvordan livet er, hvordan hverdagen kan være, og viser til livets up's and down's. Og når livet går i berg og dalbane er dette verset godt å bringe med seg, som et håp i de mørke dager, og som bekreftelser i de lysere dager.
Og som du ser av bildet, ser du ikke så mye av det som er bak,
for det har vi allerede glemt :) Men det som ligger foran ser vi mye av, og dermed mye å strekke oss ut etter!

Å glemme det som er bak, er å få lov å glemme tabber, feil, flauser,
vonde ting. Å få strekke seg ut etter det som ligger foran vil si å kunne
håpe på at ting blir bedre, man får nye sjanser, nye muligheter,
blanke ark med fargestifter til.

Å glemme det som ER bak, er viktig fordi det er ting som er blitt til saltstøtter, som er preteritum, og det får man ikke gjort noe med. Å strekke seg ut etter det som LIGGER foran er viktig for det er ting i forandring, i presens, noe som blir til, noe vi kan forme og velge.

Og til sist; "unn deg noe godt!" Jeg få strekke meg ut etter alt det gode livet kan føre med seg, omfavne det og nyte godt av det. Jeg skal unne meg noe godt!

(Bildet er tatt av meg 14.juli i Seljord)

søndag 19. juli 2009

Memotiv-utfordringen uke 28-29

Mitt gamle jeg gikk for meg selv, min egen vei...

Men så løp Herren meg i møte, og snudde meg mot Seg...


Han banket på min hjertedør.. Den var lenket fast, stengt, låst og fanget..


Jeg ble redd, jeg ble skremt.. hvem er Han egentlig...?

Jeg skjulte meg, jeg skammet meg, jeg var jo ingenting...
Men Herren ga Seg ikke. Han ønsket meg i Sin favn. Han frelste meg og åpnet mine øyne for himmelrikets hemmelige skatter...
Nå er det skamfulle borte, det gamle er forbi. Nå står jeg den rette veien, nå går jeg i riktig retning, nå følger jeg i min Mesters fotspor...
.. og alt blir nytt, ettersom jeg går, er underveis og følger hjertets impulser, som ledelse fra Gud...

Jeg er en ny skapning i Kristus, og hjertet mitt tines opp av en varme jeg ennå ikke helt kjenner, men kan skimte der framme med alt det nye...

Derfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning,
det gamle er forbi, se, alt er blitt nytt!

(2.kor 5,17)

tirsdag 30. juni 2009

Memotiv-utfordringen uke 26 og 27

Illustrasjon til memo-utfordringen uke 26 og 27
Johannes 3,16-17For så høyt har Gud elsket verden, at Han gav Sin Sønn, den Enbårne, for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.
Gud sendte ikke Sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved Ham.

*******

Engelen står her for Gud, og disse to barna illustrerer verden, som Jesus døde for. Gud elsker oss høyt, Han holder oss på samme måte, beskytter oss og omfavner oss med en evig kjærlighet.

Moren og barnet ute i skogen illustrerer også kjærlighet.


(Se også http://saligevisshet.blogspot.com/ for enda en illustrasjon)

torsdag 18. juni 2009

Bli med på memo-utfordringen!

Til alle lesere av denne bloggen!

Salige Visshet - bloggen har startet en memo- utfordring som jeg vil anbefale dere å være med på!

Her er utfordringen klippet fra http://saligevisshet.blogspot.com/

Memo-Utfordringen:

Kjære Blogger med kristen tro!
Synes du det kan være vanskelig å memorere (= lære utenat) bibelvers, men vil så gjerne?
Lite tid, dårlig hukommelse? Ja, da er du ikke alene! Derfor setter jeg nå i gang ”Memo-Utfordringen” her på Salige Visshet.

Jeg oppfordrer og utfordrer deg til å bli med på dette!

Slik foregår det: Annenhver mandag legger jeg ut et bibelvers som skal memoreres i løpet av de kommende 2 ukene. Ja, vi tar oss god tid i prosessen, så dette er noe vi alle kan klare! I samme periode som du memorerer verset skal du finne eller skape et motiv som for deg illustrerer det aktuelle verset. Hvilken metode du bruker er helt opp til deg!

Det kan være alt fra en enkel ”strek-tegning” til et fotografi, maleri, en ting eller et bilde du kommer over, et stykke håndarbeid,… ja, hva som helst som du selv velger.
Denne illustrasjonen legger du så ut et bilde av på bloggen din, sammen med periodens memoreringsvers og en beskrivelse av illustrasjonen. Beskrivelsen kan være kortfattet (eller lang om du vil) og skal gi oss andre en liten forklaring av motivet, og hvis du har lyst noen ord om hva du har tenkt da du valgte nettopp dette motivet for å illustrere verset!

Meld deg på memo-utfordingen ved å sende blogg-linken din til meg på: saligevisshet@gmail.com

LES MER PÅ http://saligevisshet.blogspot.com/

onsdag 17. juni 2009

På stille retreat-tur i skogen med Helene

I dag var Helene og jeg på stille retreat-tur i skogen. Vi gikk fra Bermingrudmoen til Hoensvannet og tilbake, ca. 9-10 km. Vi gikk i stillhet, sammen med Herren og hverandre. Vi fotograferte, nøt det nydelige sommerværet, skrev ned tanker underveis, var i bønn og meditasjon over Guds skaperverk og alt sammen i stillhet.

Dette kan vi begge anbefale at andre også gjør. Det var en fantastisk måte å tilbringe dagen på - foran Guds åsyn, samtidig som man er i Guds natur og i fellesskap med andre kristne.


Temaet for turen var Guds kjærlighet. Vi ønsket å fokusere på noe under retreat-turen og ville prøve å se Guds kjærlighet i naturen gjennom linsa, og meditere over Guds kjærlighet.Se forøvrig http://kunstnerhjornet.blogspot.com/ for bilder fra turen :)mandag 8. juni 2009
Jeg glemmer det som er bak, og strekker meg ut etter det som ligger foran.


(Fil 3,13)


Å våge å håpe

Har vi ingen forventninger om noe bedre der framme et sted, får vi verken mot eller lyst til å legge ut på reisen. Skal vi klare å holde lengselen levende og blomstrende, må vi stadig se for oss det som ligger foran.

(Fra boken: Den guddommelige romansen( DGR), av Brent Curtis og John Eldredge)


Vi må stadig se for oss det som ligger foran. Og det som ligger foran må en tro på, håpe på, ønske, og drømme om. Man må altså drømme og ønske. Man må lengte, savne. Og våge å stå i lengselen, savnet.

Frykt, selvforakt og skuffelse er lengselens fiender. Vi skal lengte etter et annet liv der framme. Skal ikke tenke ”ting kommer aldri til å forandre seg”. Dette dreper livet, troen, håpet, forventningene, lengselen.

Vi må forestille oss hvordan det skal bli der framme. Det er forestilingene som er selve motgiften mot resignasjon, står det i DGR. Vi trenger håp. Hvis vi ikke husker hva vi har vært gjennom og hvilke løfter vi har fått, så blir vi mismodige.

Gud har sagt at Han vil gjøre alt nytt, Han vil skape noe nytt. Han har bare fredstanker for meg. Han elsker meg og vil meg det beste.

Vi må våge å lengte. Våge å håpe. Våge å forestille oss et bedre liv der framme. Se for oss hvordan drømmene skal gå i oppfyllelse. Dette er veien å gå. Dette er måten å leve på. Jeg ser det nå. Det er jo det som kalles å leve. Det er dette som vil gjøre livet lysere, lettere å leve, og gi et godt liv.

fredag 22. mai 2009

Et must!

Denne rørende filmen er du bare nødt til å se!

http://www.ignitermedia.com/products/iv/singles/570/99-Balloons

Tenk å ha en slik holdning! Og tenkt så mange flotte minner de hadde skapt ved å ha denne holdningen! Å, måtte vi alle få en bit av denne holdningen, denne karakterstyrken til disse foreldrene!

torsdag 16. april 2009

En rørende liten kortfilm

Jeg vil anbefale deg å ta en titt på denne rørende kortfilmen:

http://www.ignitermedia.com/products/iv/singles/9/Together-Team-Hoyt


Om en far som har en handikappet sønn, men som trenger til OL for sønnens skyld, for å ta sønnen med i OL.

lørdag 11. april 2009

Dagen Etter

Dagen etter. Dagen etter Langfredag. Dagen etter korsfestelsen. Dagen etter.

Det sies ikke et ord om hva Jerusalem tenkte eller følte denne "dagen etter". De hopper glatt over denne "dagen etter" Golgatas triumf. Men de vet ikke at det er en triumf. For dagen etter- det er en vond dag. Dagen etter - er dagen med stumhet.

Det sies ikke et ord om "dagen etter", for det er en dag fylt med stumhet. For Han som lot de stumme få tale, Han ble hånet, torturert og hengt på et kors. Forbannet fra Jerusalem. Drept.
Dagen etter har alle stemmer stilnet. Dagen etter er en sorgens dag. Stumme lørdag.Dagen etter er grepet av sjokk. Av ettertanke. Alle drømmer og håp er knust. Fortvilelsens rand er i disiplenes hjerter. Ilden er slukket, savnet er for stort. Lengslene om et fritt Israel har runnet bort med kvelden i forveien.

Det er stumhet. Alt håp er borte. Frelserkongen er død. Han de hadde satt sin lit til. Han som skulle være deres Konge, deres Befrier.
Dagen etter går sannheten om Hans død opp for dem. Tiden for ettertanke. Der den grusomme korsfestelsen ser ut til å være sann, og ikke bare en vond drøm.

Dagen etter. Det sies ikke et ord. Sjokk ligger over dem alle. De kan ikke tro det, men de vet det nå. Jesus er død. Håpet er dødt. Dagen etter og alt er tomt, dødt og livløst.

Dagen etter. Dagen som preges av stumhet. Stillhet. Stemmene har ikke mer å si. Livet har blitt tomt. De hengte Kongen på et kors. Det er stumme lørdag. Dagen etter.


Disiplene vandrer hvileløst omrking. Stirrer tomt framfor seg. Synker stille og stumme ned på en benk, en stol, en seng. Alt håpet er borte. De er motløse, tomme, i sjokk.
Kongen, deres Venn er død. Han er begravet. Alle minner om Hans liv, ord og gjerninger svinner hen og ser så ubetydelig ut nå - i en matt glans.

Dagen etter. Disiplenes stumme lørdag.
Der det går opp for dem hva som har skjedd. Og hjertene er i ferd med briste. Sprenges i stykker. Livet har mistet sin glans og de ser ikke lenger noen mål og mening med livet. De ser for seg at livet må gå tilbake til slik det var før Jesus kalte de til å følge Ham. Men døden virker mer fristende.
Smerten herjer vilt - i både hode, hjerte og bein. Inn til margen. De kan verken sitte eller gå.


Dagen etter. Ikke bare mistet de håpet om et fritt Israel. De mistet Kongen sin, Herren sin, Mesteren sin, Læreren sin, og Vennen sin. På en eneste dag. De hadde blitt knyttet til Ham, mer enn de kunne vite. Nå var Han for alltid borte. De ville aldri få se Han mer. De glemte hva Jesus hadde sagt dem - i den store sorgen som utspilte seg dagen etter.

Dagen etter korsfestelsen råder en stumhet. Vi får ikke vite hva de tenker og føler. Men vi kan tenke oss sjokket, motløsheten, smerten.

Dagen etter Hans død, en pinefull morgen. Drømmen som blir en vond virkelighet. Smertene som tar alle krefter og liv. Den stumme sorgen, den mørke stumhet. Dagen etter -når ingenting er som det skal, når alt føles kvelende, når en sort, mørk sky hviler tungt over disiplene, for det er dagen etter korsfestelsen.

Stumhet. Alt blir forandret. Ingenting vil noensinne bli det samme. Forandringen er for vond til å ville leve i, og makte å leve i.

En Venn er død, en Konge er død. Han er begravlagt. Håpet er begravlagt. Disiplene stirrer tomt framfor seg. Det er ikke til å tro. Skjedde det virkelig...?Hva nå...?

Livet er vondt. Det kjennes uvirkelig, men de vet det er sant. Den som elsket dem er død. Han som viste hvem de var -inn til marg og bein, og som likevel elsket dem fullkomment -er borte. Død og begravet.


Stumme lørdag. Dagen etter. Det er fortvilelsens lørdag, sorgens lørdag, smertens lørdag.
Til og med Jerusalem kjenner det. Det er en dempet lørdag. Alle har fått med seg at dagen etter er preget av fredagens hendelser. At korsfestelsen av denne Jesus, denne Jødenes Konge ,som Han ble kalt, har lagt et stumt og dempet preg over byen. Det er som om noe dypt har hendt, men de vet det ikke ennå.

Dagen etter. Denne stumhetens lørdag er snart forbi. Sorgenes ansikter ser ikke søndag. De vet ikke. Men de trenger denne lørdagen. De trenger denne "dagen etter".

For søndagen vil bli så mye større. Da vil det som venter disiplene søndags morgen fylle liv inn i livet, hjerte inn i hjertene, glede inn i gleden. Det kommer en søndag, der den stumme lørdag vil være forbi. Israels stumhet dagen etter -vil atter igjen kunne få høre glede, latter og sang. Dagen etter dagen etter.

søndag 15. februar 2009

Donere bibler med et tastetrykk!

Hei folkens!

Vil bare gjøre dere oppmerksomme på at dere kan donere bort bibler med et eneste tastetrykk (daglig om dere vil). For hvert tastetrykk, donerer Åpne Dører bort en bibel til misjonsland, der det er store behov for bibler.

Så mens vi vandrer langs veien mot himmelen, hvor vi ikke kan ta med oss noe annet enn sjeler, kan vi spre Guds Ord!Her er altså en liten ting vi kan gjøre, som kan utgjøre en stor forskjell i verden!


Klikk dere inn på: http://www.thebiblesite.org/
og følg instruksene: "click here!" :)


Klikk, og du har donert bort en bibel til noen som trenger det. Så enkelt, så greit, så verdifullt, så meningsfullt! (PS. Man kan bare trykke en gang om dagen..)

mandag 12. januar 2009

Et sannhetens ord fra David Wilkerson igjen :)

Enhver forandring som kommer må skje i oss, ikke i våre omstendigheter. Vi må være så overgitt til Jesus, at han blir alt for oss, vår eneste kilde til tilfredsstillelse.

Løvetannen Der står den – vissen, men staselig nedsunket av himmelens dråper men som en fager krans av grå hår av erfaring av levd li...