torsdag 3. juli 2014

Amazing Grace på norsk

Her er en versjon av Amazing Grace på norsk. 
 Amazing Grace

Kom, kom og hør et gledens ord,
for Gud Sitt lys har tent! 
Den blinde ser og slaven får
sin frihet, ufortjent. 

Guds nåde lyser angsten bort, 
og troen kommer inn
og varmer det som før var kaldt
av tvil og tankespinn. 

og derfor gir jeg Ham med mitt ja
og kaller Han min Far.
for Han vil gi meg evig liv
og alt Han er og har. 


onsdag 2. juli 2014

Dikt: Ord over grind, av Halldis Moren Vesaas

Ord over grind

av Halldis Moren Vesaas


Foto: Trine KvalnesDu går frem til mi inste grind
og eg går óg fram til di.
Innanfor den er kvar av oss ensam,
og det skal vi alltid bli.

Aldri trenge seg lenger fram,
var lova som gjaldt oss to. 
Anten vi møttest tids eller sjeldan
var møtet tillit og ro. 

Står du der ikkje ein dag eg kjem
felle det meg lett å snu
når eg har stått litt og sett mot huset
og tenkt på at der bur du. 

Så lenge eg veit du vil koma i blant
som no over knastande grus
og smile glad når du ser meg står her,
skal eg ha ein heim i mitt hus. 


tirsdag 1. juli 2014

Håpstango


Håpstango

Fredrico J. Pagura/Sturla Stålsett/Homero R. Perera


Foto: Trine Kvalnes

Håpstango

Fordi Han kom og satte spor i støvet
og bød til dans for lamme og for døve,
fordi Han sprengte buret som en løve
og ga oss gnist og øyne som skal gløde
fordi Han ble en del av vår historie,
født i en stall i krybben uten glorie,
fordi Han lekte, lo og lot seg feire
og ga oss smak av livet som skal seire

Så derfor tror vi dagen ligger åpen,
ja derfor tør vi kjempe uten våpen,
en visshet gir oss glede midt i sorgen:
Nå har det snudd, og snart skal det bli morgen!
Så derfor tror vi tida ligger åpen,
ja derfor tør vi kjempe uten våpen,
derfor står vi støtt når stormen raser: Gud er hos oss.

Fordi Han favnet fattige og tause
og satte fri det varme og det rause,
fordi Han rørte sykdommen og smitten
og gjorde ren den verden kalte skitten,
fordi Han så de grådige og griske,
som var så sikre på at de var friske,
fordi Han gjennomlyste oss med nåde
og satt til bords med oss så alle så det

Så derfor tror vi dagen ligger åpen,
ja derfor tør vi kjempe uten våpen,
en visshet gir oss glede midt i sorgen:
Nå har det snudd, og snart skal det bli morgen!
Så derfor tror vi tida ligger åpen,
ja derfor tør vi kjempe uten våpen,
derfor står vi støtt når stormen raser: Gud er hos oss.

Fordi Han tålte motgangen og skammen
og selv i korsets mørke holdt oss sammen,
fordi Han aldri bøyde av for sviket,
men tross all mostand skjenket oss Guds rike,
fordi Han lokket døden i en felle
og ga oss mer enn noen kan fortelle,
skal jordens dømte Frelseren forkynne
og juble: La det nye livet begynne!

Så derfor tror vi dagen ligger åpen,
ja derfor tør vi kjempe uten våpen,
en visshet gir oss glede midt i sorgen:
Nå har det snudd, og snart skal det bli morgen!
Så derfor tror vi tida ligger åpen,
ja derfor tør vi kjempe uten våpen,
derfor står vi støtt når stormen raser: Gud er hos oss.
Håpstango 

T Federico J. Pagura 
O Estrid Hessellund etter Holger Lissner (Danmark) Foto: Trine Kvalnes


Fordi han kom og var som morgenrøden
og brøt Guds taushet og vår angst for døden,
fordi han gjennom handlinger og taler
har lukket porten opp til Himlens saler,
fordi han var Guds sønn og en av våre
og gikk omkring i gater og i gårder,
fordi han lot de siste bli de første
og lot de blinde se og småfolk trøste,

Omkved: :/ så kan vi holde ut i vonde tider,
så vet vi Gud er nær, selv når vi lider,
så kan vårt brutte håp som solen stige, :/
så kan vi se at kommet er Guds rike. :/
Gud er hos oss.

2. Fordi han jaget kremmerne fra templet
og innbød dem de fromme hadde stemplet,
fordi han lo når barna sang og danset
og spredte liv som prester ikke sanset,
fordi han tømte kalken uten klage
og måtte gallen fra vår ondskap smake,
fordi han bar sitt kors og våre synder
slik at hans død vårt nye liv forkynner,
Omkved

3. Fordi en morgen så ham sprenge graven
og dødens brodd ble brutt den dag i haven,
fordi Guds budskap om ham ikke stanser,
men bryter ut i sanger, ord og danser,
fordi hans Ånd får hjerter til å smelte,
og med et pust får murer til å velte,
fordi hans Ånd får gamle til å drømme,
gir unge syner om at liv kan strømme,
Omkved

søndag 8. juni 2014

For min neste


..og ikke være til behag for oss selv.. 
Hver av oss skal være til behag for nesten, 
til hans beste, for det fører til oppbyggelse.
Rom 15,1b-2For min neste

For min neste
til hans og hennes beste
være raus
applaudere

For min neste
legge vinn på å gjeste
åpne dører
dekke bord

Fokusere på min neste
til hans og hennes beste
trøste
bygge opp

Sammen med min neste  
skal vi verdig feste
skape trivsel
tilby, behage

For min neste
stå til tjeneste
avkall på egen komfort
gi, tilfredsstille

For min neste
behagelig i det meste
skape velvære
gjøre godt

For min neste
til hans og hennes beste
være raus
applaudereTrine Kvalnes 08.06.14

mandag 28. april 2014

Morgentanker til dagens kapittel: Rom 4

28.04.14

Rom 4, 18-22

Da alt håp var ute, trodde han med håp, at han skulle bli far til mange folkeslag, etter det som var sagt: ”Slik skal din slekt bli”.

Han ble ikke svak i troen og var ikke opptatt av sin egen kropp som allerede var utlevd, siden han snart var hundre år. Heller ikke var han opptatt av Saras døde morsliv.

Han tvilte ikke i vantro på Guds løfte, men han ble styrket i troen i det han gav Gud ære. Og han var helt overbevist om at det Han hadde lovt, det var Han også i stand til å gjøre. Og derfor ble det regnet han til rettferdighet.

***

Alt håp var ute. Men Abraham fortsatte å håpe. For Gud hadde lovt, og Han trodde på Guds løfter. Han hadde tro på Gud selv om alle omstendigheter motsa Guds løfte. Abraham hadde forstått hvem Gud var. Han var ikke opptatt av omstendighetene, omgivelsene, verken om sin eller Saras kropp. Han var opptatt av Gud. Han så på Gud. Han tvilte ikke. Han var ikke vantro. Han var overbevist om at Guds løfte kom til å gå i oppfyllelse. Og Abraham gav Gud ære, og det er dette som gav han trosstyrke. Han ble styrket i troen I DET han gav Gud ære.  Abraham stolte på Gud. At Gud ville holde det Han hadde lovt, og at Gud var i stand til å holde dette løftet på tross av omstendighetene og omgivelsene og sannheter i denne verden. Han trodde at Gud kunne gjøre mirakler.

Hva kan vi lære av dette? Hva har Abraham å lære oss?

At vi skal se på Gud, at vi skal holde oss til Hans løfter, og ikke se på omstendighetene og omgivelsene, det som er rundt oss. Guds rike er av et annet rike, og de ting vi anser som sannheter her i verden, i dette livet, ikke nødvendigvis følger Guds sannheter. Og ikke minst; at vi skal ære Gud, med vår tro og med vårt håp. At vi skal ære Gud med å tro på Hans løfter.

Han har for eksempel sagt i Sitt Ord at vi ikke skal bekymre oss. Det er for mange en befaling, og noen sier at vi synder når vi bekymrer oss.
Jeg vil heller si at det er et løfte fra Gud – om at vi ikke skal trenge å bekymre oss, for Han tar Seg av oss. Vi skal få lov å legge våre bekymringer på Han, for Han har omsorg for oss. For Gud vet vi bekymrer oss. Det er jo derfor Han skrev bibelverset. Og vi ærer Gud hvis vi tror på dette uten vantro og tvil, men at vi tror og håper at vi kan legge fra oss bekymringene hos Han, og hvile hos Han.

Abraham tvilte ikke i vantro på Guds løfte, men han ble styrket i troen i det han gav Gud ære!


La oss også ikke tvile i vantro på Guds løfte, men bli styrket i troen i det vi gir Gud ære.

Løvetannen Der står den – vissen, men staselig nedsunket av himmelens dråper men som en fager krans av grå hår av erfaring av levd li...