tirsdag 1. juli 2014

Håpstango


Håpstango

Fredrico J. Pagura/Sturla Stålsett/Homero R. Perera


Foto: Trine Kvalnes

Håpstango

Fordi Han kom og satte spor i støvet
og bød til dans for lamme og for døve,
fordi Han sprengte buret som en løve
og ga oss gnist og øyne som skal gløde
fordi Han ble en del av vår historie,
født i en stall i krybben uten glorie,
fordi Han lekte, lo og lot seg feire
og ga oss smak av livet som skal seire

Så derfor tror vi dagen ligger åpen,
ja derfor tør vi kjempe uten våpen,
en visshet gir oss glede midt i sorgen:
Nå har det snudd, og snart skal det bli morgen!
Så derfor tror vi tida ligger åpen,
ja derfor tør vi kjempe uten våpen,
derfor står vi støtt når stormen raser: Gud er hos oss.

Fordi Han favnet fattige og tause
og satte fri det varme og det rause,
fordi Han rørte sykdommen og smitten
og gjorde ren den verden kalte skitten,
fordi Han så de grådige og griske,
som var så sikre på at de var friske,
fordi Han gjennomlyste oss med nåde
og satt til bords med oss så alle så det

Så derfor tror vi dagen ligger åpen,
ja derfor tør vi kjempe uten våpen,
en visshet gir oss glede midt i sorgen:
Nå har det snudd, og snart skal det bli morgen!
Så derfor tror vi tida ligger åpen,
ja derfor tør vi kjempe uten våpen,
derfor står vi støtt når stormen raser: Gud er hos oss.

Fordi Han tålte motgangen og skammen
og selv i korsets mørke holdt oss sammen,
fordi Han aldri bøyde av for sviket,
men tross all mostand skjenket oss Guds rike,
fordi Han lokket døden i en felle
og ga oss mer enn noen kan fortelle,
skal jordens dømte Frelseren forkynne
og juble: La det nye livet begynne!

Så derfor tror vi dagen ligger åpen,
ja derfor tør vi kjempe uten våpen,
en visshet gir oss glede midt i sorgen:
Nå har det snudd, og snart skal det bli morgen!
Så derfor tror vi tida ligger åpen,
ja derfor tør vi kjempe uten våpen,
derfor står vi støtt når stormen raser: Gud er hos oss.
Håpstango 

T Federico J. Pagura 
O Estrid Hessellund etter Holger Lissner (Danmark) Foto: Trine Kvalnes


Fordi han kom og var som morgenrøden
og brøt Guds taushet og vår angst for døden,
fordi han gjennom handlinger og taler
har lukket porten opp til Himlens saler,
fordi han var Guds sønn og en av våre
og gikk omkring i gater og i gårder,
fordi han lot de siste bli de første
og lot de blinde se og småfolk trøste,

Omkved: :/ så kan vi holde ut i vonde tider,
så vet vi Gud er nær, selv når vi lider,
så kan vårt brutte håp som solen stige, :/
så kan vi se at kommet er Guds rike. :/
Gud er hos oss.

2. Fordi han jaget kremmerne fra templet
og innbød dem de fromme hadde stemplet,
fordi han lo når barna sang og danset
og spredte liv som prester ikke sanset,
fordi han tømte kalken uten klage
og måtte gallen fra vår ondskap smake,
fordi han bar sitt kors og våre synder
slik at hans død vårt nye liv forkynner,
Omkved

3. Fordi en morgen så ham sprenge graven
og dødens brodd ble brutt den dag i haven,
fordi Guds budskap om ham ikke stanser,
men bryter ut i sanger, ord og danser,
fordi hans Ånd får hjerter til å smelte,
og med et pust får murer til å velte,
fordi hans Ånd får gamle til å drømme,
gir unge syner om at liv kan strømme,
Omkved

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Løvetannen Der står den – vissen, men staselig nedsunket av himmelens dråper men som en fager krans av grå hår av erfaring av levd li...