lørdag 9. januar 2021

Han kommer for å hente Sine!

 Men i de dager, etter denne trengsel, skal solen bli formørket og månen ikke gi sitt skinn. Stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelkreftene skal rokkes. Og da skal de se Menneskesønnen komme i skyene med stor kraft og herlighet. Da skal Han sende ut englene og samle Sine utvalgte fra de fire vindretninger, fra jorden ende til himmelens ende. (Mark 13, 24-27) 

Jeg har lest dette mange ganger, men denne gangen ble det litt mer levende og virkelig for meg. Dette skal faktisk skje! ”For i de dager skal det være så stor en trengsel som det ikke har vært inntil nå fra skapningens begynnelse, da Gud skapte verden, og heller ikke skal bli”. (Mark 13,19)

 

Etter denne store trengselen skal solen bli formørket, og månen skal ikke gi sitt skinn. Det kommer en dag da dette skjer. Og stjernene skal faktisk falle ned fra himmelen! De vakre, flotte stjernene! Og himmelkreftene, hva nå enn de er – andre planeter kanskje? – de skal rokkes. Og når det skjer – da kommer Frelseren min! Da kommer Han for andre gang! Første gang kom Han som et menneskebarn, en sårbar baby i en stall i Betlehem. Nå skal Han komme som Kongen! Han skal komme med stor kraft og herlighet! Tenk for et syn det skal bli! Wow! Og så til det beste av alt; Han skal komme for å hente Sine!!! Sine utvalgte. Og tenk – jeg er en av dem! 

 

Han kommer for å hente 

 

M E G! 

 

Og alle Sine utvalgte. 

 

Og hvem er de utvalgte? Er du blant de? Det er de som tok imot Jesus som sin Frelser og Herre, før Han kommer, som trodde at Han var Den Han sa Han var; nemlig Guds Sønn, Messias, Frelseren, Jesus Kristus! 

 

Og de skal hentes gjennom englene. Så spennende! Jeg lurer på hvordan det vil foregå? Får vi se englene da tro?! De som er her dag og natt og betjener oss som er frelst.. Uten at vi vet om det, uten at vi vet hvordan og hva de gjør. 

 

Det blir som å leve i en science fiction – møter eventyr – møter thriller (for de som ikke er frelst)– møter action – møter den største episke kjærlighetshistorien noen gang fortalt eller vist! Det blir såååå spennende. 

 

Så gjenstår det om jeg (og du) får oppleve dette eller om vi må gjennom den siste dør først (døden altså) og får tilskuerplass på første rad i stedet. På en måte ønsker jeg å oppleve Jesus andre gjenkomst her i livet, på den andre side er det veldig skummelt å tenke på den store trengselen, uansett om vi blir hentet før, midt i eller på slutten. Det er så mye gjetting (profesjonell og amatør-gjetting) på dette, at jeg melder meg litt ut, for uansett når det skjer – så er Herren med oss, og til slutt skal vi få være med Han inn i himmelen, inn i det evige livet. 

 

Men jeg vil aller helst bli rykket opp i skyene med Gud, tror jeg.. Jo, jeg er nok enig med meg selv i dette. Jeg vil helst overvære dette spekkfulle actiondramaet av de siste tider, for det må jo bli veldig spennende! Jeg håper vi nå lever i den siste epoken, så vi kan få se når Kristus kommer tilbake. Åh, wow! Kan du se det? Kan du se hvor utrolig det kommer til å bli? Hvert kne skal bøye seg for Han – alle de som ikke trodde.. og de som tror!  

 

Og hvis du som leser dette ikke er en troende, så skynd deg – ta imot Han som elsker deg så høyt at Han ble et menneske for deg, at Han døde for dine synder og stod opp seirende gjennom døden, og snart kommer igjen.

 

Be denne bønnen: 

 

Kjære Gud. 

Jeg kommer til Deg som skapte himmelen, jorden og alt i universet. Du er Gud Faderen som gav Din Sønn, Jesus Kristus, for at ingen skal gå fortapt, men alle skal få evig liv. Jeg kommer nå til Deg med alle mine synder, og ber om tilgivelse. Jeg tar imot Jesus Kristus som min Frelser og Herre, og takker Deg Jesus for at Du døde for mine synder slik at jeg kunne få adgang til Gud og evig liv. Jeg tar imot frelsen i tro og vil bekjenne med min munn at jeg nå er blitt en kristen til Deg og andre. I Jesu navn, Amen. 

onsdag 9. desember 2020

"be delivered"

 Maria og Josef har kommet seg til Betlehem. Mest sannsynlig hadde de fått skrevet seg inn, og plutselig er tiden inne, den tid folket har ventet på i hundrevis av år! Hun skal føde Guttebarnet, Kongen de har ventet på i lange tider. Og på engelsk står det; "the day came that she should be delivered".

Denne engelske oversettelsen opplever jeg som tosidig. Det første den sier er at Maria skal nå føde. Den andre er profetisk: ikke bare skal hun "be delivered" fra sin Sønn fra magen, men hennes Sønn skal også fri henne ut, sammen med alle de som tror på Hans navn (Jesus Kristus, Guds Sønn). Jesus kom for å "deliver" (utfri) oss ut av synden og inn i Guds rike. She should be delivered -- på to nivåer!

So it was, that while they were there, the days were completed for her to be delivered.

Luke 2:6 NKJV


tirsdag 8. desember 2020

Sår og skrammer, olje og vin

De dagene vi får sår og skrammer - så er Jesus der med olje og vin, for å rense og salve, plastre og helbrede oss.

 Han gikk bort til ham og forbandt sårene hans og helte olje og vin i dem. Og han løftet ham opp på sitt eget dyr og førte ham til et herberge og pleiet ham. (Lukas 10:34 NB)


Besøket rett etter fødselen


Maria har nettopp født Guttebarnet, og hun er utslitt etter fødselen, og alle som har født et barn vil vel kanskje ikke være så begeistret over å se så mange mennesker på akkurat samme dag kanskje..? De vil vel helst ønske å komme seg litt ovenpå igjen, få freshe seg opp med litt søvn, en dusj, litt sminke kanskje..? - før de tar imot storfamilien som ønsker å se det lille vidunderet som nettopp har ankommet livet..


Marias Sønn fikk besøk ikke lenge etter hun hadde født Jesus. Maria var udusjet, usminket, og sikkert både utslitt og trøtt.. Ansiktet bar preg av skrik og tårer. Og ikke nok med at det ble besøk, men de var fullstendig fremmede.. 


Ser du det for deg?

Se for deg at du er Maria et øyeblikk. Inn kommer det brasende helt fremmede folk som vil se Sønnen du nettopp har født, du blir helt overrumplet, men skjønner underveis at jo, selvsagt vil jo folk se Messias, og du skjønner at du må dele barnet ditt, Han er ikke bare din, du kan ikke bare holde Han for deg selv, inne i den lille familiesfæren.


Du føler deg skitten, sliten og trøtt, men når gavene legges frem til Jesus kvikner du litt til og innser at du er vitne til noe stort, til det engelen ga bud om ni måneder siden. Du er blitt utvalgt til å være vitne til Guds store plan og du har fått nåde hos Gud til å bære frem Guds Sønn. Hva er større enn det? 

.


Freden uten ende


"Så skal herreveldet være stort og freden uten ende.. " Det er starten, og det er "slutten" som aldri slutter. Starten fordi det var profetien.. Jesus blir sendt til jorden, for å opprette et evig rike. Dette er et herrevelde som er stort, og der freden er uten ende.


Tenk litt på det!


F R E D E N   U T E N    E N D E


WOW! En evig fredstid er å vente. Hos Gud og med Gud, og Gud med oss!


Nåde hos Gud

Det neste engelen sier til jomfruen Maria, etter han måtte si at hun ikke skulle frykte, (for hun ble jo vettskremt av å se en engel!) var at hun hadde funnet nåde hos Gud. 

Og engelen sa til henne: Frykt ikke, Maria! For du har funnet nåde hos Gud. (Lukas 1:30 NB)

Tenk å ha funnet nåde hos Gud - FØR Jesus kom og åpnet veien for oss til Gud! Gud fant Maria og hadde velbehag i henne og Josef.

Idag får vi også være en av de Gud har Sin velbehag i - gjennom Jesus Kristus. I Kristus har vi funnet nåde hos Gud. Nåden er i Jesus. Gjennom å tro på Jesus finner vi nåde hos Gud vi også.


N Å D E   H O S   G U D


Gud med henne

 3.des.

 Juleevangeliet: Engelen Gabriel ble sendt til jomfruen Maria, og det første engelen sier til henne er at Gud er med henne. 


Engelen kom inn til henne og sa: Vær hilset, du som har fått nåde! Herren er med deg, velsignet er du blant kvinner!

(Lukas 1:28 NB) 


Tenk på det! Gud er med henne. Og det er Han med hver som tar imot Hans Sønn Jesus Kristus.

Gud er med meg. Gud er med deg som tror.


Jesu navn Immanuel betyr nettopp det: Gud med oss.


Gud er med oss. Idag. Imorgen og til evig tid. Gud går med oss, Han er tilstede, Han leder oss, "leier lanke" og fører oss mens vi går med Han. Han går ved siden av oss, backer oss opp.


G U D  M E D  D E G


#bibelvers #ordet #bibelen #advent #jul #advent #juleevangeliet #gudmedoss #immanuel #engelengabriel #jomfrumaria

Han kommer for å hente Sine!

  Men i de dager, etter denne trengsel, skal solen bli formørket og månen ikke gi sitt skinn. Stjernene skal falle ned fra himmelen, og himm...