lørdag 17. oktober 2009

Hans tanker er høyere enn verdenssystemets tanker

Langs veien falt skjella fra mine øyne.. og


jeg har fått se...


At det er GUD som bestemmer, regjerer, er Konge, Herre - over hele jorden!


At det er Han vi skal lyde mer enn jordens konger, statsministere, politikere, øvrigheten og systemet!


Jeg ser at det er Han som bestemmer og setter verdien til et menneske. Ikke de falske gudene på jorden.


Nå ser jeg at verdens tankegang ikke er i nærheten av å ligne Guds tankegang.


”For Mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke Mine veier, sier Herren. For som himmelen er høyere enn jorden, slik er Mine veier høyere enn deres veier, og Mine tanker høyere enn deres tanker.”
– Jes 55, 8-9


For Guds tanker er høyere enn som våre. Han har skapt hvert menneske unikt! Han har skapt oss med ULIKE evner og talenter og DRØMMER! Som det er meningen at vi skal fungere i, og utvikle oss i.

Alle ble vi skapt som originaler, men vi dør som kopier, sier et ordtak!

Når Gud jobber med et menneske, jobber Han med originalen. Og når originalen kommer til syne dør kopien. Gud arbeider. På våre vegne!

”Men Jesus svarte dem: Min Far arbeider fortsatt, også Jeg arbeider.” - Joh 5, 17

Og når Herren arbeider vil den Gud skapte oss til å være komme mer og mer til syne. Han forvandler Sine barn til slik Han skapte dem, som originaler med talenter, evner og drømmer.

Hvis alle hadde fulgt Herren, vært frelst, ville livet her på jorden vært harmonisk. Alle fulgte sine egne drømmer og gjorde det de hadde fått talenter og evner til, og det ville vært fullstendig rettferdighet på jord. Men det er dette som er Himmelen! Det evige liv skal være slik.

"For Guds dårskap er visere enn menneskene, og Guds svakhet er sterkere enn menneskene” – 1.Kor 1, 25

tirsdag 13. oktober 2009

Memotiv-utfordringen uke 40-41For det er Gud som virker i dere,
både å ville og å virke for Hans gode vilje.
Fil. 2:13


Disse to ukenes memovers får meg til å tenke på et annet bibelvers:
Og bli ikke dannet lik denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av deres sinn, (forandring i form av tenkemåte og levesett)
så dere kan prøve hva som er den gode og velbehagelige og fullkomne Guds vilje (for deg og ditt liv)
Rom 12,2
Veien til et gudfryktig liv er ikke komplisert og heller ikke får den sin kraft fra syndenaturen, men den kaller den troende til villig underkastelse under Faderens omsorg og ledelse. - NKJ


Men vi kan ikke underkaste oss under Faderen før vi vet at Han elsker oss ubetinget. Han kan verken elske oss mer eller mindre unasett hva vi gjør eller ikke! Han elsker oss så mye som noen kan noensinne, like mye hele tiden! Og når vi begynner o gripe tak i denne sannheten vil vi med glede underkaste oss Faderens omsorg og ledelse. og det er da det skjer:

For det er Gud som virker i dere,
både å ville og å virke for Hans gode vilje.

Gud virker da i oss slik at vi gjør det som er Guds fullkomne vilje for oss, som er det aller beste for oss. Og det er det beste for oss sett med våre øyne også! (I alle fall i ettertid! Ha, ha!) For når vi stoler på Hans gode vilje for oss, at Hans omsorg for oss er basert på ubetinget kjærlighet, da vil vi følge Han og la oss lede av Han. Som igjen fører til at vi vil Hans vilje for oss, og vi virker for Hans gode vilje.

... og det mest pussige av det hele er at når vi virker for Hans gode vilje for oss selv, gagner det også hele Hans hensikt med jorda! :)

søndag 4. oktober 2009

Årest bokanbefaling!! - Og du trenger ikke å kjøpe den for å få lese den! :)

"So you don't want to go to church anymore?" er en bok jeg vil anbefale den på det aller, aller varmeste! :)

Jeg er snart ferdig med å lese den gjennom første gangen, og nå skal jeg snart begynne på den for andre gang. Det er en roman, men ikke i vanlig forstand.

Og det beste av alt; du kan lese hele boken på nett, og det er ganske leservennlig!

Du finner boken i sin helhet ved å gå til denne linken:

http://www.jakecolsen.com/contents.html

Her ser du innholdsfortegnelsen. Bare klikk på kapitlene, og du kan lese boken! :)

Jeg har opplevd å bli satt mer og mer i frihet ettersom jeg leser den! Uten en gang å være klar over at jeg trengte friheten! ;)

Løvetannen Der står den – vissen, men staselig nedsunket av himmelens dråper men som en fager krans av grå hår av erfaring av levd li...