tirsdag 8. desember 2020

Freden uten ende


"Så skal herreveldet være stort og freden uten ende.. " Det er starten, og det er "slutten" som aldri slutter. Starten fordi det var profetien.. Jesus blir sendt til jorden, for å opprette et evig rike. Dette er et herrevelde som er stort, og der freden er uten ende.


Tenk litt på det!


F R E D E N   U T E N    E N D E


WOW! En evig fredstid er å vente. Hos Gud og med Gud, og Gud med oss!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Han kommer for å hente Sine!

  Men i de dager, etter denne trengsel, skal solen bli formørket og månen ikke gi sitt skinn. Stjernene skal falle ned fra himmelen, og himm...