tirsdag 8. desember 2020

Nåde hos Gud

Det neste engelen sier til jomfruen Maria, etter han måtte si at hun ikke skulle frykte, (for hun ble jo vettskremt av å se en engel!) var at hun hadde funnet nåde hos Gud. 

Og engelen sa til henne: Frykt ikke, Maria! For du har funnet nåde hos Gud. (Lukas 1:30 NB)

Tenk å ha funnet nåde hos Gud - FØR Jesus kom og åpnet veien for oss til Gud! Gud fant Maria og hadde velbehag i henne og Josef.

Idag får vi også være en av de Gud har Sin velbehag i - gjennom Jesus Kristus. I Kristus har vi funnet nåde hos Gud. Nåden er i Jesus. Gjennom å tro på Jesus finner vi nåde hos Gud vi også.


N Å D E   H O S   G U D


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Han kommer for å hente Sine!

  Men i de dager, etter denne trengsel, skal solen bli formørket og månen ikke gi sitt skinn. Stjernene skal falle ned fra himmelen, og himm...