tirsdag 8. desember 2020

Gud med henne

 3.des.

 Juleevangeliet: Engelen Gabriel ble sendt til jomfruen Maria, og det første engelen sier til henne er at Gud er med henne. 


Engelen kom inn til henne og sa: Vær hilset, du som har fått nåde! Herren er med deg, velsignet er du blant kvinner!

(Lukas 1:28 NB) 


Tenk på det! Gud er med henne. Og det er Han med hver som tar imot Hans Sønn Jesus Kristus.

Gud er med meg. Gud er med deg som tror.


Jesu navn Immanuel betyr nettopp det: Gud med oss.


Gud er med oss. Idag. Imorgen og til evig tid. Gud går med oss, Han er tilstede, Han leder oss, "leier lanke" og fører oss mens vi går med Han. Han går ved siden av oss, backer oss opp.


G U D  M E D  D E G


#bibelvers #ordet #bibelen #advent #jul #advent #juleevangeliet #gudmedoss #immanuel #engelengabriel #jomfrumaria

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Han kommer for å hente Sine!

  Men i de dager, etter denne trengsel, skal solen bli formørket og månen ikke gi sitt skinn. Stjernene skal falle ned fra himmelen, og himm...